Władze Wydziału Inżynierii Produkcji

Osoby pełniące funkcje Dziekana i Prodziekanów na Wydziale Inżynierii Produkcji.
Pracownicy wchodzący w skład Rady Wydziału oraz terminy posiedzeń.

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji

dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. uczelni
tel.: (22) 849-9795, (22) 234-8452
e-mail: biuro.dziekana@wip.pw.edu.pl

Skład Rady Wydziału

Lista osób wchodzących w skład Rady Wydziału Inżynierii Produkcji

Terminarz posiedzeń RW

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Produkcji w roku akademickim 2019/2020