Praktyki

Studenci Wydziału Inżynierii Produkcji zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej (inżynierskiej, magisterskiej).

Zgodnie z zarządzenia Rektora PW nr 24/2017 z dnia 27.04.2017 §4 punkt 7 „Student przed rozpoczęciem praktyk, ma obowiązek ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres praktyk.”

 

INFORMACJE O PRAKTYKACH>>

PREZENTACJA ZE SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO W 2019 R. WS PRAKTYK>>

PRAKTYKI W OKRESIE PRZERWY W ZAJĘCIACH NA UCZELNI>>

 

Aktualne informacje dotyczące FORMALNOŚCI związanych z realizacją praktyk zawodowych: INFORMACJE>>

Informacje dotyczące wymaganego podczas praktyk ubezpieczenia NNW: UBEZPIECZENIE>>

 

Lista firm oferujących praktyki (Plik_Excela>> do pobrania- zabezpieczony hasłem) hasło dostępne u Pełnomocnika Dziekana WIP PW ds. praktyk.

Aktualne oferty praktyk oraz oferty pracy zamieszczane są na stronie WIP w zakładce: Kariera i praca.

Zaproszenie Biura Karier PW do rejestracji w Uczelnianej Bazie Pracodawców Politechniki Warszawskiej

 

Do pobrania:

Komplet dokumentów do zaliczenia praktyk>>

  

Pełnomocnik Dziekana WIP ds. praktyk zawodowych

dr inż. Adam Zalewski
ul. Narbutta 86, pok. ST 402
tel. wew.: (0-22) 234 + wew: 8616, fax. 22 849 0285
e-mail: praktyki_wip@wp.pl
Terminy konsultacji są podane w systemie USOS.

Opiekun praktyk w Zakładzie Technologii Poligraficznych

dr inż. Henryk Godlewski
ul. Konwiktorska 2, pok. ZTP 211
tel. wew.: (0-22) 234 + wew: 3359
e-mail: h.godlewski@wip.pw.edu.pl

 

 Archiwalna strona dotycząca praktyk>>