Terminarz posiedzeń Rady Wydziału

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego w roku akademickim 2023/2024

24 października 2023

28 listopada 2023

19 grudnia 2023

23 stycznia 2024

27 lutego 2024

26 marca 2024

23 kwietnia 2024

21 maja 2024

18 czerwca 2024