Rada Konsultacyjna Pracodawców

Organy Rady Konsultacyjnej Pracodawców przy Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.
Terminy oraz materiały z posiedzeń Rady Konsultacyjnej Pracodawców dostępne na stronie Biura ds. współpracy z pracodawcami.

Organy Rady Konsultacyjnej Pracodawców przy Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Przewodniczący Rady

Sergiusz Sobieski (TIZ Implements)

Dziekan wraz z Prodziekanami Wydziału

prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji
prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Lekszycki – Prodziekan ds. ogólnych i nauki
prof. nzw. dr hab. inż. Dawid Myszka – Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i anglojęzycznych
dr inż. Grzegorz Wróblewski – Prodziekan ds. kształcenia i organizacji studiów
dr inż. Robert Biernacki – Prodziekan ds. studenckich

Koordynator ze strony Wydziału

 mgr inż. Elżbieta Kuźba (Biuro ds. współpracy z Pracodawcami)

 

Szczegółowe cele Rady Konsultacyjnej Pracodawców przy Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

  1. Uzyskanie opinii Pracodawców dotyczącej kreowania sylwetki absolwenta Wydziału Inżynierii Produkcji odpowiadającej współczesnemu rynkowi pracy.
  2. Określenie możliwych ewolucji specjalności oferowanych w ramach kierunków studiów na Wydziale.
  3. Uzyskanie opinii dotyczącej programów nauczania, realizowanych przez Wydział Inżynierii Produkcji.
  4. Uzyskanie opinii dotyczącej:
    • możliwości współpracy w obszarze praktyk zawodowych oraz realizacji prac dyplomowych przez studentów Wydziału;
    • możliwości współpracy w zakresie badań naukowych;
    • możliwości współpracy w ramach działań eksperckich.