Rekrutacja I'2019

SPRAWDŹ >>

Zapraszamy na studia II stopnia od LUTEGO 2019 r.

Kandydacie, zostań studentem WIP PW

Od 9 stycznia 2019 r.  do 4 lutego 2019 r. kandydaci mogą rejestrować się na studia w Politechnice Warszawskiej:  Zapisy >> .

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydziału Inżynierii Produkcji:

* Dobry_start >>

* Oferta WIP >>

.
PRZECZYTAJ PODSTAWOWE INFORMACJE O REKRUTACJI NA WIP PW >>

REKRUTACJA 2019 – ? JAKIE KIERUNKI STUDIÓW ?

Oferta kierunków studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji i liczba miejsc w roku akademickim 2018/2019

REKRUTACJA 2019 – ? GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY ?

Składanie dokumentów na studia stacjonarne II stopnia

REKRUTACJA 2019 – ? TERMINY ?

Terminarz w akcji przyjęć na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2018/2019 dla kandydatów aplikujących na studia prowadzone przez WIP PW rozpoczynające się od LUTEGO 2019 r.

Informacja dla studentów WIP PW

REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA OD LUTEGO 2019 R.

UWAGA! 

Studenci STUDIÓW INŻYNIERSKICH WIP PW, którzy zamierzają rozpocząć studia II stopnia na WIP PW zaczynające się od Lutego 2019 r. muszą zarejestrować się internetowo jako kandydat/ kandydatka na studia oraz złożyć dokumenty w Dziekanacie ds. Studenckich. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ STUDENTÓW, KTÓRYCH OBRONA DYPLOMU INŻYNIERSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ PO DN. 04.02.2019 (W takiej sytuacji należy złożyć dodatkowo podanie o przyjęcie na studia bez obrony dyplomu).

PO EGZAMINIE DYPLOMOWYM, student WIP PW rekrutujący się na studia prowadzone przez WIP PW nie musi osobiście dostarczać zaświadczenia o obronie dyplomu. Informacja o odbyciu egzaminu dyplomowego zostanie przekazana automatycznie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w dniu następnym po egzaminie.

.
PRZECZYTAJ PODSTAWOWE INFORMACJE O REKRUTACJI NA WIP PW >>

POPATRZ NA INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ WIP PW >>