Koronawirus a funkcjonowanie PW – najnowsze informacje

Zgodnie z Komunikatem Rektora PW nr 1/2021 od dnia 1 lipca 2021 r. Politechnika Warszawska przechodzi z „2-giego” na „1-szy” poziom ograniczeń w związku ze zmniejszeniem się zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się COVID-19.
Wprowadzono nowe Zarządzenie Rektora PW nr 58/2021 z 30 czerwca 2021 r. zmieniające Zarządzenie Rektora PW nr 104/2020 w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19.
Nadal obowiązuje Zarządzenie Rektora PW nr 40 /2021 z 17 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia letniej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w trybie zdalnym.

Stale aktualizowane informacje są zamieszczane na stronie głównej PW oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PW.
Proszę o zapoznanie się również z linkami: Uczelnia w czasie pandemii » oraz PW a koronawirus – FAQ »