Termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia