Posiedzenie Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego