Początek roku akademickiego, początek semestru zimowego