Egzamin uczelniany z języków obcych B2/C1 oraz termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia