Stypendium im. Mieczysława Króla na rok akademicki 2019/2020

Do dnia 19 czerwca 2019 r. można składać wnioski o przyznanie Stypendium im. Mieczysława Króla na rok akademicki 2019/2020.

Formularz wniosku (do pobrania plik PDF») po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Pana Dziekana lub upoważnionego pracownika dziekanatu, wnioskodawca składa w pokoju nr 112 w Gmachu Głównym PW (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich).

Regulamin wyjaśniający zasady i tryb przyznawania stypendium - do pobrania plik PDF»