Modern Packaging – ekotransformacja techniki pakowania i znakowania produktów

Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego SIMP zaprasza do uczestnictwa w Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Modern Packaging – ekotransformacja techniki znakowania i pakowania produktów", która odbędzie się 5 marca 2019 r. o godz. 12.00 w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym - PTAK Warsaw EXPO podczas IV edycji targów Warsaw Pack 2019 – sprawdź szczegółowy program (plik PDF).
Udział w konferencji i targach jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji na stronie: http://modern-packaging.pl/rejestracja/

Tematyka konferencji skupia się na aktualnych zagadnieniach dotykających zakłady produkcyjne z zakresie ostatniego etapu procesu produkcyjnego. Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznają się ze zmieniającym się stanem prawnym, zagadnieniami ochrony prawnej wzoru opakowania oraz zmianami funkcjonalnymi w otoczeniu GOZ (Gospodarka o Obiegu Zamkniętym). Duża część konferencji poświęcona jest zagadnieniom zmian zachodzących w konstrukcji maszyn pakujących oraz technologiom znakowania w kontekście ekotransformacji przemysłu.

Program konferencji jest ułożony w sposób pozwalający gościom na wysłuchanie prezentacji, uczestnictwo w targach oraz skorzystanie z konsultacji z zaproszonymi prelegentami, ekspertami oraz przedstawicielami stowarzyszenia SIMP.

Organizator przygotował również specjalistyczne warsztaty o tematach:

  • Ocena techniczna i wycena maszyn i urządzeń;
  • Wybór i dostosowanie techniki znakowania do produktu.

Uczestnicy konferencji i warsztatów otrzymają imienne certyfikaty uczestnictwa i możliwość  bezpłatnego wsparcia ekspertów podczas targów. Dodatkowym atutem będzie możliwość skorzystania bezpłatnych konsultacji z ekspertami Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP już po zakończeniu targów.

Udział w konferencji i towarzyszących jej warsztatach jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji na stronie:
http://modern-packaging.pl/rejestracja/

Uprzejmie prosimy o rejestrację uczestnictwa w konferencji MODERN PACKAGING i targach w celu odebranie bezpłatnej wejściówki.

Prosimy również o:

  • informację o osobach, które będę gościły na konferencji z Państwa strony (prosimy o ich rejestrację),
  • ilości osób i nazwisk osób, które będą uczestniczyła w wieczornej gali (godz. ok. 17.30 - 20:00) - informacja jest niezbędna w celu zgłoszenia ilości osób organizatorowi eventu.

Informacje o lokalizacji i dojeździe będą przesłane w mailu potwierdzającym rejestrację oraz znajdują się na stronie: www.modern-packaging.pl