11.04.2019 - obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała Hudycza oraz mgr inż. Wojciecha Sosnowskiego

Zapraszamy na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
mgr inż. Michała Hudycza
pt.: „Metalizowanie tarciowe ceramiki AIN tytanem”,
która odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w sali 129 NT
oraz na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
mgr inż. Wojciecha Sosnowskiego
pt.: „Wpływ dodatku wodoru do osłony argonowej na jakość złączy spawanych wybranych stali ferrytycznych”,
która odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w sali 129 NT