Obrony doktorskie spoza Wydziału

Terminarz przeprowadzanych obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału

 

Nr Data i miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant / Promotor /  Tytuł rozprawy Pliki (zawiadomienie, streszczenie, recenzje)
1.  

Doktorant:

Promotor:

Tytuł rozprawy:

 

 
2.  

Doktorant:

Promotor:

Tytuł rozprawy:

 

 
3.  

Doktorant:

Promotor:

Tytuł rozprawy: