Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

Streszczenia i recenzje oraz terminarz przeprowadzanych obron rozpraw doktorskich na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (d. Wydział Inżynierii Produkcji)

 

Nr Data i miejsce obrony, odnośnik do BW PW Doktorant / Promotor / Tytuł rozprawy Pliki (zawiadomienie, streszczenie, recenzje)
1.

19.09.2018
godz.13.00

sala 129
Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Wleed Al Ahmod

Promotor: dr hab. inż. Wojciech Werpachowski, prof. uczelni

Tytuł rozprawy: Model gospodarki o obiegu zamkniętym w eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

Recenzja Prof. J. Lewandowski

Recenzja prof. Svitlana Havenko

Streszczenie pracy mgr inż. Wleed Al Ahmod

2.

19.10.2018
godz. 11.30

sala 129
Gmach Nowej Technologii

Doktorant:mgr inż. Michał Taraszewski

Promotor: dr hab. inż. Janusz Ewertowski, prof. uczelni

Tytuł rozprawy: Analiza wpływu interakcji broń-strzelec na celność broni

Recenzja Prof. A. Żyluk

Recenzja Prof. J. Gacek

Streszczenie pracy mgr inż. M. Taraszewskiego

3.

23.11.2018
godz. 10.00

sala 129
Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Yanfei Lu

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. uczelni

Tytuł rozprawy: Biomechaniczne i strukturalne aspekty modelowania zrostu i regeneracji kości

Recenzja Prof. G. Kokot

Recenzja Prof. M. Nowak

Streszczenie pracy mgr inż. Y. Lu

4.

29.01.2019
godz. 13.00

sala 129
Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Jan Lipiak

Promotor: dr hab. inż. Wojciech Werpachowski, prof. uczelni

Tytuł rozprawy:Metody doskonalenia procesu drukowania fleksograficznego z wykorzystaniem podejścia procesowego oraz zmian konstrukcyjno-technologicznych

Recenzja Prof. S. Havenko

Recenzja Prof. S. Jakucewicz

Streszczenie pracy mgr inż. J. Lipiaka

5.

19.02.2019
godz. 12.00

sala 129
Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Michał Marczak

Promotor: dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski, prof. uczelni

Tytuł rozprawy: Magnetyczno-ścierne wygładzanie powierzchni

Recenzja Prof. A. Gołąbczak

Recenzja Prof. A. Ruszaj

Streszczenie pracy mgr inż. M. Marczaka

6.

11.04.2019
godz. 10.00

sala 129
Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Michał Hudycz

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. uczelni

Promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Chmielewski

Tytuł rozprawy: Metalizowanie tarciowe ceramiki AIN tytanem

Recenzja Prof. nadzw. D. Fydrych

Recenzja Prof. T. Węgrzyn

Streszczenie pracy mgr inż. M. Hudycza

7.

11.04.2019
godz. 12.00

sala 129
Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Wojciech Sosnowski

Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Sałaciński, prof. uczelni

Promotor pomocniczy: dr inż. Jerzy Jakubowski

Tytuł rozprawy: Wpływ dodatku wodoru do osłony argonowej na jakość złączy spawanych wybranych stali ferrytycznych

Recenzja Prof. nadzw. D. Fydrych

Recenzja Prof. B. Szczucka-Lasota

Streszczenie pracy mgr inż. W. Sosnowskiego

8.

25.04.2019
godz. 11.00

sala 129
Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Marek Żubrowski

Promotor: prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński Ś.P.

Promotor: dr inż. Tomasz Chmielewski, prof. uczelni

Tytuł rozprawy: Wpływ warunków technologicznych mikrospajania na strukturę i właściwości użytkowe połączeń

Recenzja Prof. Z. Mirski

Recenzja Prof. J. Nowacki

Streszczenie pracy mgr inż. M. Żubrowskiego

9.

27.05.2019
godz. 11.00

sala 129
Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Małgorzata Ostromęcka

Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa

Tytuł rozprawy: Wpływ częstotliwości pulsującego prądu spawnia metodą TIG na efekty oddziaływania ciepła w wybranych stalach specjalnych

Recenzja Prof. J. Słania

Recenzja Prof. J. Nowacki

Streszczenie pracy mgr inż. M. Ostromęckiej

10.

11.07.2019
godz. 11.00

sala 129
Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Michał Baranowski

Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Senkara

Promotor pomocniczy: dr inż. Mariusz Bober

Tytuł rozprawy: Oddziaływanie lutu Ni-Cr-Pd ze stopem Hastelloy X w próżni

Recenzja Prof. emerytowany A. Gruszczyk

Recenzja Prof. Z. Mirski

Streszczenie pracy mgr inż. M. Baranowskiego

11.

13.01.2020
godz. 11.30

sala 129
Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Ewa Bednarczyk

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. uczelni

Tytuł rozprawy: Biomechaniczne efekty w modelowaniu zmian zwyrodnieniowych stawów

Recenzja Prof. K. Skalski

Recenzja Prof. R. Będziński

Streszczenie pracy mgr inż. E. Bednarczyk

12.

28.04.2020
godz. 9.00

obrona
w trybie zdalnym

Doktorant: mgr inż. Mahtab Afsari

Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek

Promotor pomocniczy: dr inż. Bartłomiej Gładysz

Tytuł rozprawy: Fuzzy GERT Algorithm for Research Projects Scheduling

Recenzja Prof. Z. Banaszak

Recenzja Dr hab. K. Halicka, prof. ucz. PB

Streszczenie pracy mgr inż. M.Afasari

13.

19.10.2021 
godz. 9.15

obrona
w trybie zdalnym

Doktorant: mgr inż. Piotr Nawrocki

Promotor: dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. uczelni

Tytuł rozprawy: Kształtowanie drobnoziarnistej mikrostruktury żeliwa sferoidalnego w procesach hartowania izotermicznego

Recenzja Dr hab. inż. Jan Jezierski, prof. uczelni

Recenzja Prof. H. Paul

Streszczenie pracy mgra inż. P. Nawrockiego

14.

21.10.2021 
godz. 16.15

obrona
w trybie zdalnym

Doktorant: mgr inż. Krzysztof Jankowski

Promotor: dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. uczelni

Tytuł rozprawy: Konstytutywne modelowanie gąbczastej tkanki kostnej człowieka na poziomie mikrostrukturalnym

Recenzja Prof. C. Pezowicz

Recenzja Dr hab. inż. Sz. Piszczatowski, prof. uczelni

Streszczenie pracy mgra inż. K. Jankowskiego

15.

26.11.2021 
godz. 12.15

obrona
w trybie zdalnym

Doktorant: mgr inż. Przemysław Narowski

Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński

Tytuł rozprawy: Nierównomierne wypełnianie form wtryskowych zrównoważonych geometrycznie

Recenzja prof. E. Bociąga

Recenzja prof. R. Steller

Streszczenie pracy mgra inż. P. Narowskiego

16.

30.11.2021
godz. 16.15

obrona
w trybie zdalnym

Doktorant: mgr Yunuhen Hernandez Rodriguez

Promotor: prof. dr. hab. inż. Tomasz Lekszycki

Tytuł rozprawy: Mathematical Modelling and Examination of Interactions between Bone Substitute, Mandibular Living Tissue and Tooth Implant.

Recenzja dr hab. inż. Jolanta Pauk, prof. uczelni

Recenzja prof. Francesco dell’Isola

Streszczenie pracy mgra Y. Hernandeza Rodrigueza

17.

12.01.2023
godz.15.00

tryb hybrydowy

Wydział MT
sala NT 129

Doktorant: mgr inż. Filip Kagankiewicz

Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Wrzesiński

Tytuł rozprawy: Doświadczalna weryfikacja rozwiązania problemu głównego balistyki wewnętrznej broni lufowej sformułowanego we współrzędnych Lagrange’a.

Recenzja dr hab. inż. Zbigniew Leciejewski, prof. uczelni

Recenzja prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

Streszczenie pracy mgr. inż. Filipa Kagankiewicza

18.

13.01.2023
godz.15.00

tryb stacjonarny

Wydział MT
sala NT 129

Doktorant: mgr inż. Kamila Buziak

Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński

Tytuł rozprawy: Modelowanie procesu wytłaczania jednoślimakowego polimerowych kompozytów drzewnych.

Recenzja prof. dr hab. inż. Ryszard Steller

Recenzja prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga

Streszczenie pracy mgr inż. Kamili Buziak

19.

4.04.2023
godz.12.00

tryb hybrydowy

Wydział MT
sala NT 129

Doktorant: mgr inż. Beata Skowrońska

Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski

Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Skiba

Tytuł rozprawy: Zgrzewanie tarciowe ultradrobnoziarnistej stali 316L

Recenzja prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak

Recenzja dr hab. inż. Jacek Górka, prof. uczelni

Streszczenie pracy mgr inż. Beaty Skowrońskiej

20

24.05.2023
godz.12.15

tryb hybrydowy

Wydział MT
sala NT 129

Doktorant: mgr inż. Piotr Paweł Skrobek

Promotor: dr hab. inż. Adam Rogowski

Tytuł rozprawy: Metoda wizyjnej identyfikacji obiektów dla robotów sterowanych głosowo

Recenzja dr hab. inż. Maciej Majewski prof. uczelni

Recenzja dr hab. inż. Marek Fidali, prof. uczelni

Streszczenie pracy mgr inż. Piotra Pawła Skrobka

21

19.10.2023
godz.11.15

Wydział MT
sala NT 129

Doktorant: mgr inż. Jakub Bańczerowski

Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Pawlikowski

Tytuł rozprawy: Proces technologiczny oraz modelowanie numeryczne obróbki termoplastycznej tytanu na potrzeby inżynierii biomedycznej

Recenzja dr hab. inż. Mariusz Kulczyk

Recenzja dr hab. inż. Jarosław Filipiak, prof. uczelni

Streszczenie pracy mgr inż. Jakuba Bańczerowskiego

22

9.11.2023
godz.13.45

tryb hybrydowy

Wydział MT
sala NT 129

Doktorant: mgr inż. Rafał Drobnicki

Promotor: prof. dr hab. inż. Marek Pawlikowski

Tytuł rozprawy: Modelowanie i badanie mikrostruktur wybranych metamateriałów do zastosowań w biomechanice

Recenzja dr hab. inż. Jerzy Winczek, prof. uczelni

Recenzja dr hab. inż. Jarosław Filipiak, prof. uczelni

Streszczenie pracy mgr inż. Rafała Drobnickiego

23

27.02.2024 
godz.12.15

Wydział MT
sala NT 129

Doktorant: mgr inż. Konrad Tobota

Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Chmielewski

Tytuł rozprawy: Natryskiwanie termiczne powłok NiCr wzbogacanych Re

Recenzja prof. dr hab. inż. Jan Piwnik

Recenzja prof. dr hab. inż. Tomasz Węgrzyn

Streszczenie pracy mgr inż. Konrada Toboty

24

9.05.2024 
godz.12.15

Wydział MT
sala NT 129

Doktorant: mgr inż. Rafał Nowicki

Promotor: dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. uczelni

Tytuł rozprawy: Wpływ wielkości ziarna elektrod grafitowych na wskaźniki technologiczne i stan warstwy wierzchniej po obróbce elektroerozyjnej

Recenzja prof. dr hab. inż. Sebastian Skoczypiec

Recenzja dr hab. inż. Sławomir Spadło, prof. uczelni

Recenzja dr hab. inż. Tomasz Paczkowski, prof. uczelni

Streszczenie pracy mgr inż. Rafała Nowickiego