ZP_8_2021_WIP_IMIP

Zamówienie na na dostawę naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą grzewczo-chłodzących i chłodzących dystrybutorów wody dla Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Termin składania ofert to: 27.09.2021, godz. 11:00

Termin otwarcia ofert to: 27.09.2021, godz. 11:30