2021

Dostawa i uruchomienie stanowiska do badania właściwości cieczy zagęszczanych ścinaniem

Dostawa i uruchomienie stanowiska do badania cieczy zagęszczanych ścinaniem dla Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

ZP_4_2021_WIP_ITW

Dostawa aparatury badawczej i sprzętu komputerowego w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu dla Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Spektrometr FTIR

Dostawa fabrycznie nowego kompaktowego spektrometru FTIR wyposażonego w przystawkę KBr wraz z komputerem przenośnym oraz oprogramowaniem do obsługi spektrofotometru wraz z pastylkarką do pastylek 13mm

ZP_4_2021_WIP_ITW_V2

Dostawa aparatury badawczej i sprzętu komputerowego w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu dla Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

ZP_5_2021_WIP_ITW

Dostawa i uruchomienie praski do inkludowania próbek na gorąco.

Dostawa i montaż układów akwizycji oraz analizy obrazu do mikroskopów Olympus

Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dostawa i montaż układów do:
a) akwizycji i analizy obrazu do mikroskopu Olympus IX70,
b) akwizycji obrazu do mikroskopu Olympus SZX9

Przyrząd balistyczny

Dostawa i uruchomienie uniwersalnego przyrządu balistycznego oraz zestawu uchwytów i elementów regulacyjnych dla Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

ZP_8_2021_WIP_IMIP

Zamówienie na na dostawę naturalnej wody źródlanej wraz z dzierżawą grzewczo-chłodzących i chłodzących dystrybutorów wody dla Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.