ZP_5_2021_WIP_ITW

Dostawa i uruchomienie praski do inkludowania próbek na gorąco.

Termin składania ofert to: 02.06.2021 godz. 11.00

Termin otwarcia ofert to: 02.06.2021 godz. 11.30