ZP_4_2021_WIP_ITW_V2

Dostawa aparatury badawczej i sprzętu komputerowego w ramach leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu dla Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Nowy termin składania ofert to: 07.06. 2021 godz. 11.00
Nowy termin otwarcia ofert to: 07.06.2021 godz. 11.30

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 31.05.2021 r. do godziny 11:00.
Otwarcie ofert następ w dniu 31.05.2021 r. o godzinie 11:30