Dostawa i uruchomienie stanowiska do badania właściwości cieczy zagęszczanych ścinaniem

Dostawa i uruchomienie stanowiska do badania cieczy zagęszczanych ścinaniem dla Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Termin składania ofert to: 16.04. 2021 godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi: 16.04.2021 godz. 12.00