NCBiR Small Grant Scheme – New technology of forming magnesium alloy wheels for light vehicles

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej realizuje projekt pt. „New technology of forming magnesium alloy wheels for light vehicles” w ramach konkursu Small Grant Scheme 2020 Programu Badania Stosowane Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, nr NOR/SGS/FORMAG/0083/2020-00, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
Kierownikiem projektu jest dr inż. Anna Dziubińska z Zakładu Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa PW.

 

Projekt pt. „New technology of forming magnesium alloy wheels for light vehicles” realizowany w ramach konkursu Small Grant Scheme 2020 Programu Badania Stosowane Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Tytuł projektu: Nowa technologia kształtowania plastycznego kół ze stopów magnezu dla pojazdów lekkich

Numer projektu: NOR/SGS/FORMAG/0083/2020-00

Akronim: ForMag

Wartość projektu: 910 040 PLN

Miejsce realizacji projektu: Politechnika Warszawka, Wydział Mechaniczny Technologiczny

Okres realizacji: 01-11-2021 do 30-04-2024

Kontakt:
dr inż. Anna Dziubińska – kierownik projektu
e-mail: anna.dziubinska@pw.edu.pl

The project "New technology of forming magnesium alloy wheels for light vehicles" is realized under the Small Grant Scheme 2020 Applied Research Programme of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, funded by the National Centre for Research and Development in Warsaw.

Title of the Project: New technology of forming magnesium alloy wheels for light Vehicles

Project number: NOR/SGS/FORMAG/0083/2020-00

Project Acronym: ForMag

Fund of the project: 910 040 PLN

Project location: Warsaw University of Technology, pl. Plac Politechniki 1, 00-661 Warsaw

Duration of the Project: 01-11-2021 do 30-04-2024

Contact person:
Ph.D. Eng. Anna Dziubińska - Head of the project
e-mail: anna.dziubinska@pw.edu.pl