2021

Mechaniczne zespoły techniczne maszyny do doczołowego zgrzewania tarciowego

Mechaniczne zespoły techniczne maszyny do doczołowego zgrzewania tarciowego umożliwiające prowadzenie zgrzewania metali ultradrobnoziarnistych zgodnie ze strategią
wykorzystania dużej energii w krótkim czasie w cyklu składającym się z fazy dobiegu (niezależny napęd mechaniczny), fazy tarcia i fazy docisku, w których siły także będą
wywierane wyłącznie z mechanicznym przeniesieniem napędu.