2019

Usługa przygotowania materiałów szkoleniowych, przeprowadzenia certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych oraz zajęć praktycznych

Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie na rzecz Zamawiającego materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń, zajęć wykładowych/warsztatowych (192 h) i praktycznych/projektowych (384 h) na następujące tematy:

  • Ja w pracy – efektywne osiąganie celów zawodowych;
  • Kreatywne metody rozwiązywania problemów;
  • Kompetencje interpersonalne, autoprezentacja i wystąpienia publiczne;
  • Kierowanie zespołem interdyscyplinarnym;

Przebudowa szybu windowego w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa szybu windowego w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w celu montażu windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością” w budynku Gmachu Nowym Technologicznym przy ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Przebudowa szybu windowego w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa szybu windowego w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w celu montażu windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością” w budynku Gmachu Nowym Technologicznym przy ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Organizacja wyjazdu studyjnego, do zagranicznych przedsiębiorstw w krajach UE

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na organizację wyjazdu studyjnego, do zagranicznych przedsiębiorstw w krajach UE (poza granicami Polski) dla grupy 60 studentów, na rzecz Zamawiającego

5/2019/wip-itw

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Remont pomieszczenia 033 ST, piwnicy i hartowni w budynku Starym Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji przy ul. Narbutta 86, 02-524 Warszawa.

6/2019/WIP-IOSP

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu i udokumentowaniu mechanizmów modelu scoringowego, implementacji informatycznej funkcjonalności platformy usługowej dla modelu scoringowego oraz przeprowadzenie testów laboratoryjnych zmierzających do optymalizacji platformy usługowej i świadczenia usług wsparcia technicznego na potrzeby IOSP Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

7/2019/WIP-IOSP

Przedmiotem postępowania jest remont pomieszczeń 08, 09 w gmachu Nowym Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

8/2019/WIP- WIP

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Remont korytarza i holu klatki schodowej na kondygnacji piwnic w skrzydle wschodnim gmachu Nowym Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji przy ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

11/2019/WIP-ITW

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Realizacja inwestycji polegającej na „Adaptacji wytypowanych pomieszczeń dla potrzeb laboratorium Próżniowych Technik Spajania i Badań mieszczących się w gmachu Starym Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 86”.

9/2019/WIP-WIP

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu doposażenia istniejącego węzła cieplnego w moduł ciepła technologicznego oraz moduł ciepłej wody użytkowej i adaptację pomieszczenia przeznaczonego na węzeł w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa wejścia do budynku WIP w celu przystosowania dla osób niepełnosprawnych, przebudowa holu parteru i holu kondygnacji piwnicznej w budynku WIP PW w Warszawie”. 

10/2019/WIP-ITW

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego układu rejestracji parametrów na stanowisku do zgrzewania tarciowego zawierającego składniki sprzętowe do prowadzenia pomiarów, przetwarzania analogowych sygnałów pomiarowych na cyfrowe, transmisję danych do rejestratora oraz oprogramowania do pozyskiwania, przetwarzania i składowania danych, stanowiących zamknięty system przeznaczony do zainstalowania na stanowiska badawczego.  

13/2019/WIP-IOSP

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie złożonej usługi informatycznej polegającej na opracowaniu i implementacji algorytmów poprawiających jakość danych w przedsiębiorstwie, implementacji podstawowych komponentów systemu, testów oraz optymalizacji aplikacji w środowisku lokalnym i chmurowym oraz przeprowadzeniu testów produkcyjnych i wynikającej z nich optymalizacji platformy do wyszukiwania, czyszczenia i scalania danych, jak również usługi wsparcia technicznego opracowanego systemu na potrzeby Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85/86, 02-524 Warszawa.

12/2019/WIP-ITW

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej,
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

14/2019/wip-itw

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej,
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.