2018

Dostawę sprzętu laboratoryjnego do Instytutu Mechaniki i Poligrafii

Przetarg nieograniczony z dn. 07.11.2017 nr. 2/2017/WIP-IMIP na "Dostawę sprzętu laboratoryjnego do Instytutu Mechaniki i Poligrafii"

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 16.01.2018r nr. 1/2018/WIP-IOSP

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 16.01.2018r nr. 1/2018/WIP-IOSP na: "Usługi konferencyjno-bankietowe dla grupy osób zaproszonych przez Zleceniodawcę oraz hotelarskie usługi noclegowe"

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 06.02.2018r nr 2/2018/WIP-IOSP

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 06.02.2018r nr 2/2018/WIP-IOSP na: "Usługi konferencyjno-bankietowe dla grupy osób zaproszonych przez Zleceniodawcę oraz hotelarskie usługi noclegowe"

PRZETARG NIEOGRANICZONY z dnia 26.02.2018 r nr 1/2018/WIP-ITW

Przeprowadzenie obróbek cieplnych odlewów żeliwnych o różnym module odlewniczym dla Instytutu Technik Wytwarzania, Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

USŁUGA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

USŁUGA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, PRZEPROWADZENIA CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ I ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH ORAZ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W FORMIE PROJEKTOWEJ W RAMACH PROJEKTU „TWÓJ CERTYFIKAT NA PRZYSZŁOŚĆ” (UDA-POWR.03.01.00-00-K312/15), WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, OŚ PRIORYTETOWA III: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

na świadczenie usługi restauracyjnej w formie kolacji w restauracji Wykonawcy oraz świadczenie usługi cateringowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla uczestników międzynarodowej konferencji „Modern Steels and Iron Alloys MS&IA 2018 DESIGN - TECHNOLOGIES - PROPERTIES – APPLICATIONS (Nowoczesne stale i stopy żelaza: projektowanie - technologia - właściwości – zastosowania) w terminie od 27-29 czerwca 2018 r.  

Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników spotkania Rady Konsultacyjnej Pracodawców przy Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w dniu 5 czerwca 2018 r.

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujący sposób:

  • przygotowanie, dostarczenie i obsługa jednej powitalnej przerwy kawowej dla 35 uczestników spotkania w dniu 05.06.2018 r.
  • przygotowanie, dostarczenie i obsługa jednej przerwy kawowej dla 35 uczestników spotkania w dniu 05.06.2018 r.
  • przygotowanie, dostarczenie i obsługa jednej przerwy na lunch dla 35 uczestników spotkania w dniu 05.06.2018 r.

Remont pomieszczenia 316 oraz korytarza

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Remont  pomieszczenia 316 oraz korytarza w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji  - Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, PRZEPROWADZENIE CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ I ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH ORAZ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ORAZ WYNAJMU OPROGRAMOWANIAW MODELU SaaS NA RZECZ LABORATORIUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INŻYNIERYJNYMI W RAMACH PROJEKTU „TWÓJ CERTYFIKAT NA PRZYSZŁOŚĆ” (UDA-POWR.03.01.00-00-K312/15), WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, OŚ PRIORYTETOWA III: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU

Dostawa sprzętu komputerowego

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla  Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej,  ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla  Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej,  ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Dostawa sprzętu komputerowego dla Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej,  ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Dostawa monitora interaktywnego wraz z zintegrowanym komputerem w standardzie OPS

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż monitora interaktywnego wraz z zintegrowanym komputerem w standardzie OPS dla Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej,  ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Przetarg nieograniczony nr 12/2018/WIP- IOSP

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Remont pomieszczeń nr 13, 112, 116, 148, 149 w budynku Starym Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji -
ul. Narbutta 86, 02-524 Warszawa.

Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji (PW WIP) zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na organizację wyjazdu studyjnego, do zagranicznych przedsiębiorstw w krajach UE (poza granicami Polski) dla grupy 60 studentów, na rzecz Zamawiającego w zakresie określonym w Rozdziale 2 SIWZ

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę, montaż i uruchomienie pieca do obróbki cieplnej metali i ich stopów dla Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji  ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Usługa cateringowa

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla uczestników międzynarodowej konferencji International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts Technology and Management  i International Association of Research Organizations for the Printing, Information and Communication Industries w terminie od 3 do 7.10. 2018 r.

16/2018/WIP-IMIP

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi restauracyjnej w formie kolacji w sali restauracyjnej Wykonawcy dla uczestników międzynarodowej konferencji International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts Technology and Management i International Association of Research Organizations for the Printing, Information and Communication Industries odbywającej się w terminie od 3 do 7 października  2018 r.  

17/2018/WIP-IMIP

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla uczestników międzynarodowej konferencji International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts Technology and Management i International Association of Research Organizations for the Printing, Information and Communication Industries w terminie od 3 do 7.10. 2018 r.

18/2018/WIP-ITW

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla 50 uczestników spotkania Komisji Inżynierii Powierzchni Polskiej Akademii Naukowej w dniu 9 października 2018 r.

Dostawa i uruchomienie optycznego systemu do pomiaru odkształceń dla Instytutu Mechaniki i Poligrafii

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 221 000 euro, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dalej jako „ustawa Pzp”.

20_2018_wip_wip

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Inżynierii Produkcji ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa

Dostawa mikroskopu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu cyfrowego na potrzeby Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

Usługi społeczne

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi gastronomicznej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego dla 245 uczestników spotkania organizowanego przez Wydział Inżynierii Produkcji w dniach 18-20 grudnia 2018 r.

dostawa mikroskopu cyfrowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu cyfrowego na potrzeby Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.