2017

Przetarg nieograniczony z dnia 12.10.2017 nr. 11/2017/wip-wip

Przetarg nieograniczony z dnia 12.10.2017 nr. 11/2017/wip-wip na: "Wykonanie prac remontowych pomieszczenia Hali"

Termin składania ofert 30.10.2017 r. do godziny 12.00

Przetarg nieograniczony z dnia. 8.11.2017 nr. 5/2017/WIP-ITW

Przetarg nieograniczony z dnia. 8.11.2017 nr. 5/2017/WIP-ITW, na dostawę aparatury laboratoryjnej; kadź do sferoidyzacji żeliwa, urządzenie gazowe do podgrzewania kadzi odlewniczych do Instytutu Technik Wytwarzania

Termin składania ofert 29.11.2017 r. do godziny 12.00

Przetarg nieograniczony 3/2017/WIP-IMIP z dnia 27.11.2017r

Przetarg nieograniczony 3/2017/WIP-IMIP z dnia 27.11.2017r na: Dostawę młynka laboratoryjnego do Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska

Termin składania ofert:  18.12.2017 r.  do godziny 12.00

Przetarg nieograniczony z dnia 28.11.2017 nr 6/2017/WIP-ITW na usługi badawcze

Przeprowadzenie obróbek cieplnych odlewów staliwnych o różnym module odlewniczym dla Instytutu Technik Wytwarzania,  Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Termin składania ofert 19.12.2017 r. do godziny 12.00

Dostawa aparatury laboratoryjnej; kadź do sferoidyzacji żeliwa, urządzenie gazowe do podgrzewania kadzi odlewniczych

Przetarg nieograniczony z dnia. 13.12.2017 nr 7/2017/WIP-ITW, na dostawę aparatury laboratoryjnej; kadź do sferoidyzacji żeliwa, urządzenie gazowe do podgrzewania kadzi odlewniczych do Instytutu Technik Wytwarzania

Termin składania ofert 03.01.2018 r. do godziny 12.00

Remont części hali maszyn w budynku Starym Technologicznym ul. Narbutta 86

Przetarg nieograniczony na remont części hali maszyn w budynku Starym Technologicznym ul. Narbutta 86. Postępowanie 14/2017/WIP-WIP z dn. 14.12.2017r.

Termin składania ofert 03.01.2018 r. do godziny 12.00

Dostawę aparatury do pomiaru wilgotności wodoru do Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska

Przetarg nieograniczony z dnia 19.12.2018 r. nr 4/2017/WIP-IMIP, na: "Dostawę aparatury do pomiaru wilgotności wodoru do Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska

Termin składania ofert 16.01.2018 r. do godziny 12.00

Dostawę młynka laboratoryjnego do Instytutu Mechaniki i Poligrafii

Przetarg nieograniczony z dnia 19.12.2018 r. nr 5/2017/WIP-IMIP, na: "Dostawę młynka laboratoryjnego do Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Warszawska

Termin składania ofert 16.01.2018 r. do godziny 12.00

Przetarg nieograniczony nr 1/2017/WIP-IOSP z dnia 20.02.2017 r.

Przetarg nieograniczony nr 1/2017/WIP-IOSP z dnia 20.02.2017 r.  na „  PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, PRZEPROWADZENIA CERTYFIKOWANYCH SZKOLEŃ I ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH ORAZ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W FORMIE PROJEKTOWEJ W RAMACH PROJEKTU „TWÓJ CERTYFIKAT NA PRZYSZŁOŚĆ” (UDA-POWR.03.01.00-00-K312/15), WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, OŚ PRIORYTETOWA III: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU”

Dokumenty do składania ofert:

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pdf

Termin składania ofert: 07.03.2017 r.,  godz. 10:00

Ogłoszenie nr 28992 - 2017 z dnia 2017-02-21 r.

Odpowiedź zamawiającego na pytania Wykonawcy - pdf

Załączniki do SIWZ 4-7

Protokół komisyjnego otwarcia ofert - pdf

Informacja zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony nr 2/2017/WIP-IOSP z dnia 21.03.2017 r.

Przetarg nieograniczony nr 2/2017/WIP-IOSP z dnia 21.03.2017 r.  na usługę „WYNAJMU OPROGRAMOWANIA W MODELU SAAS NA RZECZ LABORATORIUM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INŻYNIERYJNYMI W RAMACH PROJEKTU „TWÓJ CERTYFIKAT NA PRZYSZŁOŚĆ” (UDA-POWR.03.01.00-00-K312/15)

Dokumenty do składania ofert:

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pdf

Załączniki do SIWZ 1-8

Ogłoszenie nr 49955 - 2017 z dnia 2017-03-23 r.  

Informacja zamawiającego o otwarciu ofert

Informacja zamawiającego o udzieleniu zamówienia

Termin składania ofert: 05.04.2017 r.,  godz. 10:00

Przetarg nieograniczony z dn. 10.07.2017 nr. 3/2017/WIP-ITW

Przetarg nieograniczony z dn. 10.07.2017 nr. 3/2017/WIP-ITW na roboty budowlane i instalacyjne w budynku Starym Technologicznym w Warszawie ul. Narbutta 86 - remont sali St 402

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Ogłoszenie nr 549603-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.

Informacja zamawiającego o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony z dn. 10.07.2017 nr. 7/2017/WIP-WIP

Przetarg nieograniczony z dn. 10.07.2017 nr. 7/2017/WIP-WIP na wykonanie remontu części schodów klatki głównej gmachu Starego Technologicznego w Warszawie ul. Narbutta 86

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Ogłoszenie nr 549590-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.

informacja o unieważnieniu przetargu

Przetarg nieograniczony z dn. 10.07.2017 nr. 5/2017/WIP-WIP

Przetarg nieograniczony z dn. 10.07.2017 nr. 5/2017/WIP-WIP na wykonanie remontu dachu w budynku Zakładu Technik Poligraficznych IMiP PW w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Ogłoszenie nr 549561-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.

Informacja zamawiającego o otwarciu ofert

Informacja o wyborze oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia

Przetarg nieograniczony z dn. 10.07.2017 nr. 6/2017/WIP-WIP

Przetarg nieograniczony z dn. 10.07.2017 nr. 6/2017/WIP-WIP na wykonanie izolacji fundamentów systemem trójwarstwowym w technologii Weber Deitermann w budynku Starym Technologicznym ul. Narbutta 86

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Ogłoszenie nr 549498-N-2017 z dnia 2017-07-12 r.

informacja o unieważnieniu przetargu

Przetarg nieograniczony z dn. 31.07.2017 nr. 8/2017/WIP-WIP

Przetarg nieograniczony z dn. 31.07.2017 nr. 8/2017/WIP-WIP "NA DOSTAWĘ APARATURY LABORATORYJNEJ DLA REALIZACJI BADAŃ WG PROJEKTU „PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE NAD OPRACOWANIEM MULTIDOT – NOWATORSKIEJ I PRZEŁOMOWEJ DLA BRANŻY POLIGRAFICZNEJ TECHNOLOGII RASTERYZACJI OBRAZU WYKORZYSTYWANEJ DLA PROCESÓW DRUKOWANIA”"