Przetarg nieograniczony nr 2/2015/WIP-ITW z dnia 14.09.2015 r. na dostawę materiałów konstrukcyjnych i elementów podobnych, narzędzi, narzędzi ręcznych, profili

 2/2015/WIP-ITW

Wyniki postępowania przetargowego:

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 7.10.2015 r. – pdf

 

Dokumenty do składania ofert:

SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) - pdf

Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ – pdf

Załącznik nr 1 do umowy - Excel

Termin składania ofert: 24.09.2015 r.,  godz. 12.00

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 239952-2015 z dnia 14.09.1015 r.