Realizacja projektu UE „KITT4SME” na Wydziale Inżynierii Produkcji PW

KITT4SME (platform-enabled KITs of arTificial intelligence FOR an easy uptake by SMEs) to projekt UE, wspierający stosowanie i rozwój sztucznej inteligencji w firmach produkcyjnych, realizowany przez Wydział Inżynierii Produkcji PW we współpracy z kilkunastoma organizacjami europejskimi, uczelniami, DIH itp.

KITT4SME

platform-enabled KITs of arTificial intelligence FOR an easy uptake by SMEs

Miło jest nam zakomunikować, że Wydział Inżynierii Produkcji PW, reprezentowany przez zespół pracowników Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych:

 • Stanisław Strzelczak,
 • Bartłomiej Gładysz,
 • Krzysztof Ejsmont,

oraz Instytutu Technik Wytwarzania:

 • Mirosław Nejman
 • Jacek Kozłowski

współuczestniczy (wraz z kilkunastoma organizacjami europejskimi, uczelniami, DIH itp.) w realizacji europejskiego projektu KITT4SME, wspierającego stosowanie i rozwój sztucznej inteligencji w firmach produkcyjnych.
https://cordis.europa.eu/project/id/952119/pl
 

KITT4SME skierowany jest w szczególności do MŚP w Europie, celem zapewnienia im dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań sprzętowych, oprogramowania i innych, wspomagających procesy decyzyjne. Całość, udostępniana jako konfigurowalna modułowa platforma cyfrowa, pozwoli jednocześnie na bezproblemową implementację rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w systemach produkcyjnych.

Rozpowszechnianie opracowanych pakietów i świadczonych usług jest silnie wspierane przez jasną charakterystykę i gotowość rynkową poszczególnych komponentów, a także platformę opartą na już skonsolidowanym rynku RAMP. Udział sieci Centrów Innowacji Cyfrowych, z których trzy są reprezentowane w konsorcjum, zapewnia, że KITT4SME będzie szeroko rozpowszechniany wśród szerokiego grona firm w Europie.

Stworzenie niestandardowych, dedykowanych zestawów rozwiązań wspierających jest możliwe dzięki infrastrukturze opartej na FIWARE, która płynnie łączy istniejące systemy przedsiębiorstwa (takie jak MES i ERP), czujniki IoT, urządzenia monitorujące (w tym ludzi), roboty - współpracujące i niewspółpracujące - oraz inne źródła danych z modułów funkcjonalnych wspierających tworzenie wartości dodanej.

Cele
 1. Zapewnienie MŚP gotowości do użycia spersonalizowanych pakietów/rozwiązań cyfrowych, aby wykorzystać możliwości oferowane przez sztuczną inteligencję po przystępnych cenach i na odpowiednią skalę
 2. Umożliwienie połączenia sztucznej inteligencji i ludzkiego doświadczenia do rozwiązywania problemów z użyciem jednego cyber-narzędzia, z unikatowymi możliwościami implementacji na hali produkcyjnej
 3. Zbudowanie centrum rozwoju umiejętności, które będzie wspierać europejską siłę roboczą zgodnie z trendami w zakresie umiejętności cyfrowych i aspiracjami pracowników (zwłaszcza w erze Przemysłu 4.0)
 4. Rozszerzenie oferty lokalnego ekosystemu, aby użytkownicy o różnych umiejętnościach mogli się rozwijać, współpracując przy tworzeniu dostosowywalnych rozwiązań sztucznej inteligencji
 5. Wspieranie normalizacji w sektorze gospodarki opartej na danych oraz charakteryzowanie umiejętności pracowników i ich doświadczeń szkoleniowych

Udział Wydziału Inżynierii Produkcji sprowadza się do realizacji szeregu zadań na każdym z etapów projektu, zarówno jako liderzy lub wykonawcy, począwszy od fazy przygotowawczej, a kończąc na wdrożeniu rozwiązania pilotażowego w firmie produkcyjnej Wamtechnik Sp. z o.o.

Informacje uzupełniające:

Program:
H2020-EU.2.1.1. – INDUSTRIAL LEADERSHIP – Leadership in enabling and industrial technologies - Information and Communication Technologies (ICT)

Temat:
DT-ICT-03-2020 – I4MS (phase 4) – uptake of digital game changers

Informacje na temat projektu:
 • Identyfikator umowy o grant: 952119
 • Data rozpoczęcia 1 Października 2020
 • Data zakończenia 31 Marca 2024
 • Całkowity budżet € 9 213 270
 • Wkład UE € 7 999 799,25
   

Koordynator: SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA, Szwajcaria

Uczestnicy:

 • AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS, Hiszpania
 • ART-ER-SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI, Włochy
 • Centro di Ricerca e Innovazione tecnologica srl, Włochy
 • DIMAC SRL, Włochy
 • EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG SA, Luksemburg
 • GATE SOCIETA PER AZIONI, Włochy
 • GHEPI SRL, Włochy
 • GINKGO ANALYTICS GMBH, Niemcy,
 • HOLONIX SRL, Włochy
 • IDEAL-TEK SA, Szwajcaria
 • INOVACIJSKI CENTAR NIKOLA TESLA, Chorwacja
 • MARTEL GMBH, Szwajcaria
 • POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Polska
 • R2M SOLUTION SRL, Włochy
 • ROVIMATICA SL, Hiszpania
 • TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY, Finlandia
 • WAMTECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Polska