NCBiR PO IR - Innowacyjne profile aluminiowe o jednolitych własnościach użytkowych, wytwarzane z wykorzystaniem autonomicznego systemu ciągłej regulacji i optymalizacji procesu wyciskania

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej realizuje projekt nr POIR.01.01.01-00-0238/20 w formie dotacji z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo Extral Sp. z o.o., Kierownikiem B+R jest Pan dr inż. Andrzej Kochański z Zakładu Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa PW.

 

Tytuł projektu:

Innowacyjne profile aluminiowe o jednolitych własnościach użytkowych, wytwarzane z wykorzystaniem autonomicznego systemu ciągłej regulacji i optymalizacji procesu wyciskania

Projekt realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0238/20 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Konkurs 3/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka dla Mazowsza.
 

Cel projektu

Wytwarzanie innowacyjnych profili ze stopów aluminium serii 6xxx o jednolitych własnościach użytkowych z wykorzystaniem opracowanego w ramach projektu systemu ciągłej kontroli i optymalizacji procesu wyciskania sprzężonego ze sterowaniem prasą (tj. Autonomicznego Systemu Wytwarzania Innowacyjnych Profili Aluminiowych).
 

Planowane efekty

Stworzenie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych profili ze stopów aluminium serii 6xxx o jednolitych własnościach użytkowych. Zwiększenie uzysku produkcyjnego oraz zmniejszenie ilości materiałów niepełnowartościowych.
 

Wartość projektu ogółem

65 915 862.50 zł
 

Dofinansowanie projektu z UE

28 434 427.50 zł
 

Udział PW 

2 500 000 zł
 

Projekt realizowany we współpracy przedsiębiorstwa Extral Sp. z o.o. z Politechniką Warszawską – Wydział Mechaniczny Technologiczny oraz z Siecią badawczą Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych w Skawinie.

Lider konsorcjum – Extral Sp. z o.o..

Kierownik B+R dla całego projektu – dr inż. Andrzej Kochański.

Kierownik Projektu w Politechnice Warszawskiej – dr inż. Andrzej Kochański (Zakład Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa PW).

 

Plakat promocyjny POIR. 01.01.01-00-0238/20 »

 

Więcej informacji »

 

Aktualności »