Prezentacja: Digital Twin for Maintenance Management - Prof. Luca Fumagalli

Dnia 14 listopada 2023 r. odbyło się seminarium wydziałowe, na którym prof. Luca Fumagalli (Politecnico di Milano) wygłosił wykład pt.: „Digital Twin for Maintenance Management".

Prezentacja dostępna po podanym w nawiasie linkiem (plik PDF »)