Współpraca

Instytut Mechaniki i Poligrafii jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wyższych Poligraficznych Jednostek Dydaktycznych (IC - International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts: Technology and Management). Stowarzyszenie zrzesza obecnie 30 uczelni i dzięki corocznym konferencjom aktywnie integruje środowisko wykładowców poligrafii w Europie.

W 2008 roku  odbyła się w Warszawie 40-sta międzynarodowa naukowa konferencja International Circle.  Było to największe wydarzenie naukowe i przedwsięwzięcie organizacyjne w historii Instytutu Poligrafii i obecnego Zakładu Technologii Poligraficznych. W konferencji wzięło udział ponad 80 gości z kilkunastu uczelni europejskich, a także z Indii, Kazachstanu i Chin. W ciągu dwóch dni zaprezentowano 22 referaty na temat organizacji szkół w różnych krajach oraz prowadzonych badań technologicznych.
Zobacz zdjęcia w naszej galerii!
W ramach programu ERASMUS uczestniczymy w realizacji wspólnego, finansowanego przez Unię Europejską projektu IC zmierzającego do ustanowienia dla absolwentów europejskich wyższych uczelni poligraficznych tytułu International Master of Printing & Media Technology. Przyczyni się to do poszerzenia aktualnie już istniejących możliwości międzynarodowej wymiany studentów pomiędzy uczelniami krajów UE, członkami IC.

Zakład Technologii Poligraficznych współpracuje od wielu lat na płaszczyźnie dydaktycznej i naukowej z Wyższą Szkołą Drukowania i Multimediów w Stuttgarcie oraz Akademią Drukarstwa we Lwowie. Nasi studenci mają możliwość realizacji prac dyplomowych w kilku zaprzyjaźnionych uczelniach poligraficznych.
Co roku na zaproszenie różnych firm zagranicznych organizowane są wyjazdy grup studentów umożliwiające im zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami przemysłu poligraficznego w Europie.
W naszej galerii można obejrzeć pamiątkowe zdjęcia z wycieczek: Heidelberg 2004 r. i Heidelberg 2005 r.