O nas

Zakład Technologii Poligraficznych jest jednostką naukowo-dydaktyczną Instytutu Mechaniki i Poligrafii na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Zakład kontynuuje i rozwija działalność byłego Instytutu Poligrafii w zakresie unikatowego kierunku studiów Papiernictwo i Poligrafia.

Jesteśmy najstarszą placówką w kraju specjalizującą się we wszelkich technologiach drukowania. Od 50 lat kształcimy kadry dla przemysłu poligraficznego, papierniczego, wydawniczego i szerokiego rynku mediów.

Historia

Oto leżał sobie na poboczu drogi głaz morenowy, mijali go jedni, mijali go drudzy, ale nie podnieśli.
Aż przyszedł czas, kiedy trzeba go było dźwignąć i wyciosać zeń obelisk na kształt kamienia milowego.
Praca była trudna, bo głaz był ciężki, kamień w obróbce twardy i narzędzi mało.
Tak właśnie powstał Instytut Poligrafii.

                                           prof. Felicjan Piątkowski                                      
Inicjator i organizator studiów poligraficznych

                 

Hymn poligrafów

Słowa: Krzysztof Herman z kolegami, absolwenci z 1977 roku.
Muzyka: motyw melodii cygańskiej.

Wersja MP3 do pobrania »

Współpraca

Instytut Mechaniki i Poligrafii jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wyższych Poligraficznych Jednostek Dydaktycznych (IC - International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts: Technology and Management). Stowarzyszenie zrzesza obecnie 30 uczelni i dzięki corocznym konferencjom aktywnie integruje środowisko wykładowców poligrafii w Europie.

Kierunki badań

Zakład Technologii Poligraficznych prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie rozwoju i wdrożeń nowych technologii poligraficznych w obszarze: cyfrowych technik reprodukcji poligraficznej, komputerowego przetwarzania tekstów i obrazów, technologii drukowania tradycyjnego i cyfrowego, standaryzacji procesów poligraficznych i systemów sterowania barwą, materiałoznawstwa poligraficznego, technologii introligatorstwa i opakowań z nadrukiem.

Seminaria

W Zakładzie Technologii Poligraficznych organizowane są kilka razy w roku seminaria poświęcone bieżącym pracom naukowo-badawczym pracowników i doktorantów. Wszyscy studenci i dyplomanci są mile widziani.

Koło naukowe CMYK

Koło Naukowe CMYK działa przy Zakładzie Technologii Poligraficznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym. Celem Koła jest poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów z zakresu technologii produkcji poligraficznej, przetwarzania informacji graficznej oraz zagadnień DTP. CMYK regularnie reprezentuje Wydział na licznych imprezach, takich jak: Piknik Naukowy Polskiego Radia, Salon Maturzystów Perspektywy, drzwi otwarte PW, Warszawskie Targi Książki oraz Międzynarodowe Targi Maszyn Materiałów i Usług Poligraficznych Poligrafia.

Stowarzyszenie Absolwentów

Instytut Poligrafii na Politechnice Warszawskiej istnieje od 1968 roku. Do dnia dzisiejszego studia w Instytucie ukończyło w trybie dziennym, zaocznym, wieczorowym bądź podyplomowym blisko 2000 osób. Najczęściej utrzymujemy kontakty jedynie z osobami, które studiowały na tym samym lub sąsiednim roku. A przecież w pracy i w interesach zawsze miło spotkać kolegę ze studiów... Żeby więc ułatwić kontakty między absolwentami powołaliśmy do życia Stowarzyszenie Absolwentów IP PW, którego członkami - zgodnie ze statutem - może być osoba fizyczna, która ukończyła studia o profilu poligraficznym w Politechnice Warszawskiej.

Absolwenci

Dyplomy odbiera się w Dziale Ewidencji Studentów GG Pl. Politechniki 1 pok. 114, tel: (22) 234 73 81

Zaświadczenie do kapitału początkowego odbiera się w Dziale Ewidencji Studentów GG Pl. Politechniki 1 pok. 114, tel: (22) 234 73 81