Seminaria

W Zakładzie Technologii Poligraficznych organizowane są kilka razy w roku seminaria poświęcone bieżącym pracom naukowo-badawczym pracowników i doktorantów. Wszyscy studenci i dyplomanci są mile widziani.

Tematy spotkań seminaryjnych w ZTP

24.01.2017 / mgr inż. Agnieszka Jurkiewicz

Analiza zagadnienia kontaktowego w zespole drukującym maszyny offsetowej

  • (opiekun naukowy: prof. nzw. dr hab. inż. Yuriy Pyr’yev)

12.10.2016 / dr Rozália Szentgyörgyvölgyi z Uniwersytetu Obuda w Budapeszcie

The impact of digital technologies on writing and reading habits

01.06.2016 / mgr inż. Wanda Nowak

Ocena wpływu promieniowania na strukturę folii biodegradowalnej bez i z nadrukiem wykonanym farbami biodegradowalnymi

  • (opiekun naukowy: prof. nzw. dr hab. inż. Halina Podsiadło)

09.03.2016 / dr inż. Konrad Blachowski

Kilka uwag dotyczących standaryzacji kolorymetrycznej w poligrafii

17.06.2015 / mgr inż. Jan Lipiak

Badanie czynników wpływających na efektywność procesu druku fleksograficznego

  • (opiekun naukowy: prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Werpachowski)

03.06.2015 / mgr inż. Wanda Nowak

Badanie struktury folii biodegradowalnych i pigmentów zawartych w farbach używanych do ich zadrukowania

25.03.2015 / dr inż. Marta Gajadhur

Analiza struktury powierzchni warstwy farby i jej penetracji w głąb podłoży drukowych oraz wpływu dodatków na poprawę jej właściwości użytkowych

26.11.2014 / dr inż. Stanisław Stachowicz

Badania nad optymalizacją długości szwu w ściegu introligatorskim

25.06.2014 / dr hab. inż. Stefan Jakucewicz

Badania porównawcze szorstkości papieru

25.06.2014 /mgr inż. Wanda Nowak

Badanie struktury folii biodegradowalnych i pigmentów zawartych w farbach, używanych do ich zadrukowania

  • (opiekun naukowy: prof. nzw. dr hab. inż. Halina Podsiadło)

18.06.2014 / dr hab. inż. Halina Podsiadło, Prof. PW

Badanie wpływu rodzaju papieru na jakość odbitki cyfrowej wykonanej metodą natryskową

11.06.2014 /dr hab. inż. Artur Frankowski, prof. ASP

Typografia miasta jako źródło inspiracji dla współczesnego projektanta

04.06.2014 / mgr inż. Krzysztof Krystosiak

Sterowanie jakością nawoju w procesie konfekcjonowania etykiet termokurczliwych

  • (opiekun naukowy: prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Werpachowski (IOSP WIP)

07.05.2014 / dr inż. Joanna Izdebska

Wpływ modyfikacji warstwy wierzchniej folii biodegradowalnych na ich wybrane właściwości

23.04.2014 / mgr inż. Katarzyna Piłczyńska

Badania możliwości zastosowania do drukowania cyfrowego natryskowego papierów używanych w analogowych technikach drukowania

02.04.2014 / dr inż. Henryk Godlewski

Książka - powtórka z przeszłości?

26.03.2014 / dr inż. Tomasz Dąbrowa

Struktury rastrowe, a zapotrzebowanie na farbę w procesie drukowania

12.03.2014 / dr inż. Leszek Markowski

Porównanie skuteczności weryfikacji plików w programach Acrobat oraz PitStop

12.03.2014 / inż. Sergiusz Bętkowski (firma AKON)

Jak diagnozować i rozwiązywać problemy występujące w pliku PDF dzięki oprogramowaniu PitStop Pro v12?

27.11.2013 / dr inż. Stanisław Stachowicz

Wzmocnienie połączeń wkładu z okładka twardą w oprawie złożonej w oparciu o kryterium energetyczne

13.11.2013 / dr inż. Joanna Izdebska

Przedstawienie wyników badań dot. wpływu modyfikacji folii biodegradowalnych na jakość nadruku przeprowadzonych w IDD w Darmstadt

15.05.2013 / mgr inż. Agnieszka Rusin

Przedstawienie zagadnień związanych z wybranym tematem pracy doktorskiej

24.04.2013 / dr inż. Marta Gajadhur

Badania mechanizmów wpływu czynników i dodatków modyfikujących na właściwości odpornościowe warstwy farby drukowej

24.04.2013 / dr inż. Joanna Izdebska

Wpływ modyfikacji folii biodegradowalnych na jakość nadruku

13.03.2013 / mgr inż. Katarzyna Piłczyńska

Badanie możliwości zastosowania papierów do drukowania analogowego w drukowaniu cyfrowym natryskowym - przedstawienie dotychczasowych wyników badań

06.02.2013 / mgr inż. Juliusz Krzyżkowski

Wpływ drgań zespołu drukującego arkuszowej maszyny offsetowej na jakość uzyskiwanych odbitek

23.01.2013 / mgr inż. Katarzyna Piłczyńska

Badanie możliwości zastosowania papierów do drukowania analogowego w drukowaniu cyfrowym natryskowym - przedstawienie założeń rozprawy doktorskiej i wyników wstępnych badań

12.12.2012 / mgr inż. Juliusz Krzyżkowski

Wpływ konstrukcji zespołu drukującego maszyny offsetowej i związanych z nią drgań na jakość uzyskiwanych odbitek

05.12.2012 / dr inż. Liliya Harri

Wpływ wybranych parametrów urządzeń, materiałów i procesów wytwarzania form fleksodrukowych różnymi metodami cyfrowymi, na ich właściwości eksploatacyjne

07.11.2012 / mgr inż. Jacek Hamerliński

Przewidywanie ubytków technologicznych w druku offsetowym na podstawie parametrów zlecenia

14.03.2012 / mgr inż. Jacek Hamerliński

Metoda przewidywania strat i optymalizacji produkcji w procesie drukowania offsetowego oraz cyfrowego z użyciem analizy wymiarowej

08.02.2012 / mgr inż. Agnieszka Jurkiewicz

Model matematyczny kontaktu pomiędzy wałkami zespołu farbowego i nawilżającego oraz cylindrami zespołu drukującego w offsetowej maszynie drukującej

21.12.2011 / mgr inż. Juliusz Krzyżkowski

Wpływ pierścieni przeciwmurzeniowych na zmniejszenie drgań parametrycznych w zespole drukującym maszyny offsetowej

21.05.2011 / prof. dr hab. Halina Podsiadło

Chemia we współczesnej poligrafii

25.04.2011 / mgr inż. Joanna Izdebska

Ocena jakości nadruku wykonanego techniką fleksograficzną farbami wodnymi na wybranych foliach biodegradowalnych

29.03.2011 / dr inż. Stefan Jakucewicz

Badania właściwości drukowych papierów ekologicznych i makulaturowych

18.01.2011 / dr inż. Henryk Godlewski

Nowe sposoby kompletowania wkładów książkowych

15.12.2010 / mgr inż. Marta Gajadhur

Optymalizacja grubości warstw farb w druku offsetowym arkuszowym na podstawie maksymalizacji objętości bryły odwzorowywanych barw i wybranych właściwości optycznych druków

26.11.2010 / prof. dr hab. inż. Yuriy Pyryev, mgr inż.: Agnieszka Jurkiewicz, Juliusz Krzyżkowski, Zofia Piętak

Modelowanie zagadnień występujących w maszynach drukarskich

17.06.2010 / dr inż. Artur Frankowski

Tradycja i nowoczesność. Projektowanie polskich pism drukarskich na początku XXI wieku

04.05.2010 / mgr inż. Marta Gajadhur

Optymalizacja grubości warstwy farb w druku offsetowym arkuszowym na podstawie maksymalizacji wielkości bryły odwzorowywanych barw i właściwości optycznych druków

11.02.2010 / dr inż. Konrad Blachowski

Kolorymetryczne właściwości reprodukcji wielotonalnej

27.01.2010 / mgr inż. Ewa Kołodziejuk

Status pracownika jako twórcy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych