Inżynieria produkcji w poligrafii

Zakład Technologii Poligraficznych realizuje cykl studiów podyplomowych pod nazwą „Inżynieria produkcji w poligrafii”. Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji pracowników wydawnictw, zakładów poligraficznych, nauczycieli szkół o kierunku poligraficznym oraz innych pracowników związanych z przemysłem poligraficznym i opakowaniowym.

Słuchacze poznają zagadnienia związane z większością etapów technologicznych towarzyszących nowoczesnej produkcji poligraficznej i opakowaniowej – od komputerowego przygotowania materiałów wydawniczych oraz procesów drukowania, kończąc na etapach introligatorskich i logistycznych. Oprócz zajęć wykładowych prowadzone są zajęcia ćwiczeniowe, które dają możliwość zyskania praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy. Część zajęć prowadzona jest przez ekspertów z branży.

Czas trwania studiów: październik 2024 r. - czerwiec 2025 r.
Terminy zjazdów zaplanowano na soboty i niedziele (dwa semestry po 6 zjazdów, 162 godziny dydaktyczne).

Zasady naboru: nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń

Termin składania zgłoszeń: od 1 czerwca do 31 października 2024 r.

Opłata: 7140 PLN za całą edycję studiów

REJESTRACJA KANDYDATÓW odbywa się za pośrednictwem strony internetowej:
https://irk.pw.edu.pl/pl/ 
(Studia podyplomowe / Wydział Inżynierii Produkcji / Inżynieria produkcji w poligrafii)

Kandydaci na Studia proszeni są o:

  1. Wypełnienie Wniosku o przyjęcie na Studia Podyplomowe,
  2. Sporządzenie kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych - xero,
  3. Przygotowanie zdjęcia legitymacyjnego w formacie 35 x 45 mm potrzebnego do zamieszczenia w Indeksie Słuchacza,
  4. Przesłanie wyżej określonych dokumentów do Sekretariatu Zakładu Technologii Poligraficznych (dane kontaktowe poniżej) drogą pocztową lub mailową

 

Kontakt:

Tomasz Murawski
e-mail: tomasz.murawski.dokt@pw.edu.pl

 

Więcej informacji na stronie: https://mt.pw.edu.pl/poligrafia/Studenci2/Studia-Podyplomowe