2020

1-2020-WIP-WIP

Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn. „Przystosowanie Gmachu Nowego Technologicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 85 dla potrzeb osób niepełnosprawnych  - Etap IV – przebudowa ciągów komunikacyjnych (korytarzy i klatek schodowych w skrzydle zachodnim) na poziomie przyziemia budynku” dla potrzeb Wydziału Inżynierii Produkcji PW.  

2-2020-WIP-WIP

Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn. „Przystosowanie Gmachu Nowego Technologicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 85 dla potrzeb osób niepełnosprawnych  - Etap III –przebudowa pomieszczeń sanitariatów na poziomie przyziemia budynku z dostosowaniem ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych” w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji PW.  

3-2020-WIP-IMIP

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych  polegających na wykonaniu remontu pomieszczenia warsztatowego 05 na kondygnacji piwnicy w skrzydle wschodnim w Gmachu Nowym Technologicznym Wydziału Inżynierii Produkcji PW w Warszawie przy ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa 

5-2020-WIP-WIP

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie: Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn. „Przystosowanie Gmachu Nowego Technologicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 85 dla potrzeb osób niepełnosprawnych  - Etap III – przebudowa sieci ciepłowniczej w zakresie kolizji trasy w korytarzu poziomu przyziemia w Gmachu Nowym Technologicznym.  

7-2020-WIP-WIP

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu wytypowanych pomieszczeń w budynkach Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa.

8-2020-WIP-IMIP

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu robót remontowych wytypowanych pomieszczeń laboratoryjnych dla potrzeb Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej w Gmachu Poligrafii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 2.  

10/2020/WIP- IMIP

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie mikroskopu elektronowego dla Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa

Original text

Contribute a better translation

9/2020/WIP- IMIP

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie urządzeń do laboratorium zaawansowanych technologii biomedycznych dla Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa

Original text

Contribute a better translation

11/2020/WIP- IMIP

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn. „Roboty budowlane związane z wykonaniem remontu pomieszczenia warsztatowego 07 na kondygnacji piwnicy w skrzydle wschodnim w Gmachu Nowym Technologicznym Politechniki Warszawskiej” dla potrzeb Wydziału Inżynierii Produkcji PW