Rekrutacja

Informacji na temat zasad przyjęć na studia I stopnia udziela:
Biuro ds. Przyjęć na Studia
Gmach Główny, pl. Politechniki 1, pok. 66, w godz. od 9 do 15.
tel. 22-629-60-70, 22-234-74-12, fax: 22-234-74-29
e-mail: rekrutacja@pw.edu.pl

Informacji na temat zasad przyjęć na studia II stopnia na stronie wydziałowej
___________________________________________________________________________

Zasady i warunki przyjęć na studia podyplomowe:
https://www.mt.pw.edu.pl/poligrafia/Studenci2/Studia-Podyplomowe 

Informacji w sprawie studiów podyplomowych udziela:
Sekretariat Zakładu Technologii Poligraficznych
tel. (22) 831-09-53, (22) 234-33-66
e-mail: sip@wip.pw.edu.pl; aleksandra.krulikowska@pw.edu.pl; karolina.kurkowska@pw.edu.pl

Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem strony internetowej:
https://www.zapisy.pw.edu.pl/
(Studia podyplomowe / Wydział Mechaniczny Technologiczny / Inżynieria produkcji w poligrafii)
oraz telefonicznie: (22) 831-09-53;  (22) 234-33-77