Najem lokalu

Przedmiotem Konkursu jest najem lokalu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej - bufetu.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 14.08.2019 r. do godz. 11:00 w siedzibie Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa, Biuro Dziekana pok. 114. (1 piętro)