Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie MNiSW w spr. trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym...

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z dnia 26 września 2016 r., poz. 1586)

Pobierz plik (pdf, 824,70 kB)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w spr. tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym...

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z dnia 3 czerwca 2016 r., poz. 882)

Pobierz plik (pdf, 684,57 kB)