Spawalnicze Koło Naukowe „JOINT”

Spawalnicze Koło Naukowe „JOINT”, wpisane zostało przez Rektora Politechniki Warszawskiej do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich Politechniki Warszawskiej decyzją nr 88/2011 z dnia 10.11.2011 r. Opiekunem Koła Naukowego z ramienia Zakładu Inżynierii Spajania jest dr inż. Paweł Cegielski.

Cele koła:

  • realizacja projektów badawczych związanych z technologiami spajania,
  • aktywny udział w działalności Zakładu Inżynierii Spajania,
  • opracowanie artykułów naukowych i popularyzujących interesujące nas zagadnienia,
  • aktywny udział w wykładach, sympozjach i konferencjach,
  • nawiązanie współpracy z gronem polskich spawalników, w tym naszych przyszłych pracodawców,
  • integracja z kołami naukowymi związanymi ze spawalnictwem.

 

Działalność koła:
 

Efekty realizacji projektu Koła Naukowego JOINT

Kolejne efekty realizacji naszego projektu polegającego na doborze technologii do szybkiego prototypownia poprzez napawanie łukowe.

 
Kolejne efekty realizacji naszego projektu polegającego na doborze technologii do szybkiego prototypownia poprzez napawanie łukowe.
 

 
22.05.2015 - w tym roku nie mogło nas zabraknąć na trzeciej edycji Nocy Robotów 2015. Wspieraliśmy Park Przemysłowy oraz Park Druku 3D. Dziękujemy za świetną zabawę!
 

 
W dniach 22-23 października 2014 r. odbyły się na Politechnice Warszawskiej Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich „KONIK”. Na naszym stanowisku można było spróbować swoich sił podczas mikrozgrzewania oporowego oraz na Symulatorze do nauki spawania firmy Fronius. Zaprezentowaliśmy również liczne próbki połączeń spawanych i przykłady zaawansowanych modyfikacji powierzchni.
 

 
W dniach 14-16 października wzięliśmy udział Międzynarodowych Targach ExpoWELDING 2014 w Sosnowcu. Udział w tegorocznych targach wzięły 174 firmy zarówno z Polski, jak i z Czech, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Słowacji, Szwecji, Tajwanu, Turcji, Kanady, Ukrainy oraz Włoch. Wystawa uzupełniona została o szereg atrakcji, na których można było zapoznać się z ofertą wiodących producentów sprzętu spawalniczego oraz oprogramowania. Na targach spotkaliśmy się z przedstawicielami Studenckiego Koła Spawalników SWC z Politechniki Śląskiej oraz Przedstawicielami Koła Naukowego Metaloznawców z AGH.
 

 
Michał Bień – zwycięzca konkursu „Młody Spawacz” metodą TIG, zorganizowanego podczas Międzynarodowych Targów ExpoWELDING 2014 w Sosnowcu.
 

 
1.10.2014 – rozpoczęcie projektu opierającego się na szybkim prototypowaniu poprzez napawanie łukowe. Głównym celem projektu jest wykonywanie i badanie metalowych modeli 3D tworzonych poprzez zrobotyzowane napawanie łukowe różnymi odmianami metody MIG/MAG. Modele tworzymy w laboratorium spawalniczym przy wykorzystaniu robota IRp-6.
 

 
13.06.2014 – rozpoczęcie letniego cyklu warsztatów mających na celu przygotowanie członków koła do podjęcia się planowanych projektów:

  • Prace nad autorskim trybem spawania MIG/MAG w oparciu o inwertorowe źródła sterowane komputerowo, w tym modyfikacje oprogramowania sterującego automatyką źródła oraz programowanie złożonych sekwencji zmiennych parametrów i odmian spawania w połączeniu z precyzyjnym ruchem robota spawalniczego.
  • Monitorowanie procesu spawania łukowego z automatyczną detekcją wad – precyzyjny pomiar prądu i napięcia z użyciem tzw. wirtualnego przyrządu pomiarowego analizującego rejestrowane parametry, w tym wykrywającego i identyfikującego wszelkie anomalie.
  • Szybkie prototypowanie poprzez napawanie łukowe – wykonywanie i badanie metalowych modeli 3D tworzonych poprzez zrobotyzowane napawanie łukowe różnymi odmianami metody MIG/MAG.

 
W dniach 6-7 maja 2014 roku na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie odbyło się V Sympozjum Naukowe Zakładu Inżynierii Spajania, organizowane w cyklu dwuletnim. Tematem przewodnim Sympozjum była inżynieria współczesnych procesów spajania. Organizatorami Sympozjum byli: Zakład Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej oraz Studenckie Koło Naukowe „JOINT”. W ramach Sympozjum odbyły się trzy sesje naukowe, w czasie których wygłoszono 11 referatów dotyczących zagadnień związanych m.in. z procesami lutowania, spawania, zgrzewania oraz obróbką cieplną i badaniami złączy spajanych.
 

 

Kontakt
Zakład Inżynierii Spajania
Wydział Mechaniczny Technologiczny
Politechnika Warszawska
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
e-mail: knjoint@gmail.com

Opiekun naukowy: dr inż. Paweł Cegielski
Prezes: Aleksandra Skublewska
e-mail: askublewska@gmail.com
V-ce Prezes: Łukasz Skoneczny
e-mail: lskoneczny@icloud.com