Harmonogram obron doktorskich, streszczenia i recenzje

Streszczenia i recenzje oraz terminarz przeprowadzanych obron rozpraw doktorskich na Wydziale Inżynierii Produkcji

 

Nr Data i miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant / Promotor / Tytuł rozprawy Pliki (zawiadomienie, streszczenie, recenzje)
1.

19.09.2018  godz.13.00

sala 129 Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Wleed Al Ahmod

Promotor: dr hab. inż. Wojciech Werpachowski, prof PW

Tytuł rozprawy: Model gospodarki o obiegu zamkniętym w eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych

Recenzja_Prof. J. Lewandowski

Recenzja prof. Svitlana Havenko

Streszczenie pracy mgr inż. Wleed Al Ahmod

2.

19.10.2018 godz. 11.30

sala 129 Gmach Nowej Technologii

Doktorant:mgr inż. Michał Taraszewski

Promotor: dr hab. inż. Janusz Ewertowski, prof. PW

Tytuł rozprawy: Analiza wpływu interakcji broń-strzelec na celność broni

Recenzja Prof. A. Żyluk

Recenzja Prof. J. Gacek

Streszczenie pracy mgr inż. M. Taraszewskiego

3.

23.11.2018 godz. 10.00

sala 129 Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Yanfei Lu

Promotor: dr hab. inż. Tomasz Lekszycki, prof. PW

Tytuł rozprawy: Biomechaniczne i strukturalne aspekty modelowania zrostu i regeneracji kości

Recenzja Prof. G. Kokot

Recenzja Prof. M. Nowak

Streszczenie pracy mgr inż. Y. Lu

4.

29.01.2019 godz. 13.00

sala 129 Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Jan Lipiak

Promotor: dr hab. inż. Wojciech Werpachowski, prof. PW

Tytuł rozprawy:Metody doskonalenia procesu drukowania fleksograficznego z wykorzystaniem podejścia procesowego oraz zmian konstrukcyjno-technologicznych

Recenzja Prof. S. Havenko

Recenzja Prof. S. Jakucewicz

Streszczenie pracy mgr inż. J. Lipiaka

5.

19.02.2019 godz. 12.00

sala 129 Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Michał Marczak

Promotor: dr hab. inż. Lucjan Dąbrowski, prof. PW

Tytuł rozprawy: Magnetyczno-ścierne wygładzanie powierzchni

Recenzja Prof. A. Gołąbczak

Recenzja Prof. A. Ruszaj

Streszczenie pracy mgr inż. M. Marczaka