Informacje dla dyplomantów

Tematy prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich oraz tematy prac przejściowych.

Wskazówki edytorskie dla autorów prac dyplomowych obowiązujące na Wydziale Mechanicznym Technologicznym.

Nowe Zarządzenie nr 6/2021 Dziekana MT PW z dnia 15.09.2021 dot. organizacji obron prac dyplomowych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PW
oraz Zarządzenie nr 5/2021 Dziekana WIP PW z dnia 17.05.2021 wprowadzające NOWY formularz karty rejestracji tematu prac dyplomowych i przejściowych
UWAGA: nowy formularz obowiązuje dla wszystkich prac, do których tematy wydano po 20.05.2021.

  

Tematy prac dyplomowych i przejściowych 2022/2023 realizowane w Zakładzie Technologii Poligraficznych

Tematy prac dyplomowych inżynierskich (plik PDF do pobrania)

Tematy prac dyplomowych magisterskich (plik PDF do pobrania)

Tematy prac przejściowych (plik PDF do pobrania)

UWAGA:
Po wybraniu tematu pracy dyplomowej lub przejściowej należy skonsultować się z prowadzącym dany temat celem sprawdzenia czy nie został już podjęty przez innego studenta/studentkę.
Kolejnym krokiem jest wypełnienie w porozumieniu z opiekunem karty rejestracji tematu pracy (do pobrania poniżej jako załącznik 3), wydrukowanie go w 2 egzemplarzach i złożenie w Sekretariacie ZTP u p. Oli.
Temat pracy dyplomowej jest następnie wprowadzany do USOSa przez Sekretariat ZTP (temat pracy w jęz. angielskim wprowadza student do USOSa w momencie wgrywania pliku z zakończoną pracą dyplomową).

Wymogi edytorskie do prac dyplomowych obowiązujące od stycznia 2017

Wskazówki edytorskie dla autorów prac dyplomowych (wersja 12 z września 2021) - (plik PDF do pobrania - w trakcie aktualizacji)

załącznik 1 - nowy wzór strony tytułowej pracy inżynierskiej (wersja PL, wersja ENG) oraz magisterskiej (wersja PL, wersja ENG)
załącznik 2 - wzór strony tytułowej autoreferatu - obowiązuje ten sam wzór co dla strony tytułowej pracy dyplomowej
załącznik 3 - Formularz FOR-PD (druga strona prac)
załącznik 4 - Oświadczenie Studenta o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej
(nowe wzory wg zał. 3 i 6 do zarządzenia nr 13/2021 Rektora PW z dnia 16 lutego 2021 r.)
 

Uchwała Rady Wydziału dot. zasad prowadzenia prac dyplomowych na WIP (do pobrania)

Zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej nr 57/2016 ws wymogów edytorskich prac dyplomowych (do pobrania)

Zarządzenie nr 13/2021 Rektora PW z dnia 16 lutego 2021 r. (zmieniające  zarządzenie  nr  42/2020  Rektora  PW) w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie USOS-APD w Politechnice Warszawskiej wraz z załącznikami zawierającymi nowy wzór OŚWIADCZENIA STUDENTA - w jęz. polskim (zał. nr 3) oraz dwujęzyczne w jęz. polskim i angielskim (zał. nr 6)

Tematy/pytania egzaminacyjne dla studiów inżynierskich (do pobrania)

Tematy/pytania egzaminacyjne dla studiów magisterskich (do pobrania)

Jak prawidłowo złożyć przypisy i bibliografię załącznikową w pracy dyplomowej (link)
 

Przed obroną w Sekretariacie ZTP musi być złożony komplet następujących dokumentów:
1) Praca dyplomowa – 1 egzemplarz (w nowej okładce) 
2) Autoreferat – 2 egzemplarze
3) 2 opisane płyty CD
4) Podpisane 1 zdjęcie
 

Uwagi dotyczące obrony pracy dyplomowej
Do obrony należy przygotować 10-minutową prezentację w programie PowerPoint. W przypadku stosowania nietypowych fontów zaleca się przygotować plik PDF. Podczas prezentacji należy krótko przedstawić  cel pracy, metodykę wykonanych badań, wyniki i wnioski. Należy koncentrować się głównie na własnych osiągnięciach i przemyśleniach.
Po prezentacji następują pytania Komisji do pracy. Następnie dyplomant otrzymuje 3 pytania egzaminacyjne od członków Komisji. Promotor nie zadaje pytań. Pytania są zapisywane w protokole egzaminu dyplomowego.
 

Tematy prac przejściowych inżynierskich - oferta na rok akad. 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 139,38 kB)

Tematy prac dyplomowych inżynierskich - oferta na rok akad. 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 217,89 kB)

Tematy prac dyplomowych magisterskich - oferta na rok akad. 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 158,20 kB)

Zarządzenie nr 4/2021 Dziekana WIP dot. terminów obron prac dyplomowych

Zarządzenie nr 4/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 10.03.2021 w sprawie organizacji obron prac dyplomowych prowadzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 167,91 kB)

Zarządzenie nr 5/2021 Dziekana WIP dot. karty rejestracji tematu prac dyplomowych i przejściowych

Zarządzenie nr 5/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 17.05.2021 w sprawie wprowadzenia formularza karty rejestracji tematu prac dyplomowych i przejściowych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 62,39 kB)

Zał. do Zarządzenia nr 5/2021 Dziekana WIP PW - Formularz rejestracji pracy dyplomowej i przejściowej

Załącznik do Zarządzenia nr 5/2021 Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW z dnia 17.05.2021 - Formularz rejestracji pracy dyplomowej i przejściowej

Pobierz plik (docx, 38,66 kB)

Formularz FOR-PD - Wydział MT

Pobierz plik (docx, 38,18 kB)

Strona tytułowa pracy przejściowej inżynierskiej wersja PL

Pobierz plik (doc, 93,00 kB)

Strona tytułowa pracy dyplomowej inżynierskiej wersja PL

Pobierz plik (doc, 198,00 kB)

Strona tytułowa pracy dyplomowej inżynierskiej wersja ENG

Pobierz plik (doc, 121,00 kB)

Strona tytułowa pracy dyplomowej magisterskiej wersja PL

Pobierz plik (doc, 201,50 kB)

Strona tytułowa pracy dyplomowej magisterska wersja ENG

Pobierz plik (doc, 119,00 kB)

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski

Pobierz plik (pdf, 174,19 kB)

Pytania na egzamin dyplomowy magisterski

Pobierz plik (pdf, 194,50 kB)