Laboratoria

Laboratorium systemów CAD/CAM

Laboratorium systemów CAD/CAM – w laboratorium prowadzone są zajęcia z przedmiotów: projektowanie w systemach CAD, opracowywanie technologii w systemach CAM oraz przygotowywane są projekty realizowane w trakcie studiów podyplomowych. W sali laboratoryjnej znajduje się mała obrabiarka dydaktyczna (ilustracja 1). Jest ona podłączona do sieci wewnętrznej, dzięki czemu studenci w trakcie zajęć z projektowania w systemach CAM mogą w programie CAM generować programy obróbkowe, przesyłać je do obrabiarki, a następnie bez wychodzenia z sali przeprowadzać zaprojektowaną obróbkę.

studia podyplomowe cad-cam-cnc

Ilustracja 1. Dydaktyczna obrabiarka w sali laboratorium CAD/CAM.

Laboratorium programowanie CNC

Laboratorium programowania CNC (ilustracja 2a) – w laboratorium prowadzone są zajęcia z nauki programowania CNC oraz sterowania obrabiarek CNC. Laboratorium wyposażone jest w symulatory układów sterowania zarówno softwarowe i hardwarowe. Studenci poznają odstawy programowania w najbardziej popularnych układach sterowania CNC: Heidenhain (ilustracja 2a), Sinumerik i Haas (ilustracja 2b). Zajęcia w laboratorium stanowią przygotowanie do zajęć prowadzonych bezpośrednio przy obrabiarkach CNC.

studia podyplomowe cad-cam-cnc

Ilustracja 2a. Sala laboratorium CNC.

studia podyplomowe cad-cam-cnc

Ilustracja 2b. Układ sterowania w obrabiarce HAAS - ZOWiE - MEiL

Laboratorium obrabiarek CNC

W laboratorium prowadzone są zajęcia z nauki programowania obrabiarek CNC oraz realizowane są projekty I i II wykonywane w trakcie studiów podyplomowych. Laboratorium składa się z dwóch części umiejscowionych w różnych budynkach. Do dyspozycji są pionowe centra frezarskie (ilustracja 3 i 4) i tokarskie CNC (ilustracja 5) z układami sterowania Heidenhain, Haas oraz Sinumerik. W trakcie zajęć z programowania obrabiarek CNC studenci samodzielnie obsługują maszynę i wykonują przygotowane wcześniej programy. W ramach projektów każdy z studentów samodzielnie przygotowuje obrabiarkę do pracy, wgrywa własny program, samodzielnie przygotowany w systemie CAM oraz wykonuje obróbkę swojego przedmiotu.

studia podyplomowe cad-cam-cnc

Ilustracja 3. Pionowe 3-osiowe centrum frezarskie CNC firmy Cinncinati Milacron z USA.

studia podyplomowe cad-cam-cnc

Ilustracja 4. Pionowe 3-osiowe centrum frezarskie CNC firmy HAAS - MEiL - ZOWiE.

studia podyplomowe cad-cam-cnc

Ilustracja 5. Tokarskie centrum CNC firmy HAAS - MEiL - ZOWiE.

Laboratorium obróbek niekonwencjonalnych

W laboratorium tym prowadzone są zajęcia z niekonwencjonalnych technik wytwarzania (m.in. obróbka EDM - ilustarcja 6). Celem tych zajęć jest przedstawienie studentom różnych technik wytwarzania. Obróbki niekonwencjonalne stosuje się najczęściej jako w przemyśle lotniczym, narzędziowym, przy produkcji form wtryskowych oraz innych dokładnych i trudnych do obrobienia przedmiotach.

studia podyplomowe cad-cam-cnc

Ilustracja 6. Elektrodrążarka otworów - GF Machining Solutions DRILL 20 - ZOWiE - MEiL

Laboratorium pomiarów

W laboratorium tym studenci zapoznają się przeprowadzaniem pomiarów warsztatowych, obsługą maszyn pomiarowych oraz profilometrów pozwalających pomiar jakości warstwy wierzchniej powstającej w wyniku obróbki. W laboratorium studenci dokonują również pomiarów w ramach realizowanego projektu, mierzą wybrane wielkości geometryczne w samodzielnie opracowanych częściach obrobionych następnie na obrabiarce CNC. Na ilustracji 7 przedstawiono współrzędnościową maszynę pomiarową firmy ZEISS.

studia podyplomowe cad-cam-cnc

Ilustracja 7. Współrzędnościowa maszyna pomiarowa firmy ZEISS - ZOWiE - MEiL