Program studiów

Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia i laboratoria. W informacjach podstawowych zamieszczono rozkład godzinowy poszczególnych form zajęciowych.