Program studiów

Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia i laboratoria. W informacjach podstawowych zamieszczono rozkład godzinowy poszczególnych form zajęciowych.

W związku ze zmienną sytuacją pandemiczną (wirus SARS CoV-2) część zajęć w ramach XVI edycji studiów podyplomowych może zostać przeprowadzona zdalnie.