Rekrutacja

Nabór jest przeprowadzany na podstawie zgłoszeń - decyduje kolejność zgłoszenia. Przyjęcie na studia następuje po potwierdzeniu spełnienia wymagań formalnych oraz po rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Obecnie trwa nabór do XVI (2021-2022) edycji naszych studiów podyplomowych.

 

Uczestnictwo w studiach należy zgłaszać zgodnie z następującą procedurą:

Rekrutacja na zajęcia XVI edycji studiów podyplomowych "Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC", które rozpoczną się w 27 lutego 2021 roku i potrwają do lutego roku 2022. Zajęcia odbywają się w formie zjazdów w sobotę oraz niedzielę. Szczegółowy harmonogram (w załączeniu przykładowy) zostanie przesłany po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

Zapisy na studia podyplomowe XVI edycji w systemie rekrutacji PW będą aktywne od 15 grudnia 2020 r. jako 2021L

Procedura zgłoszenia i kwalifikacji:

 1. Zapoznanie się z regulaminem studiów podyplomowych, stanowiącym załącznik do uchwały Senatu PW nr 86/XLVI/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. oraz z zasadami pobierania opłat, stanowiącymi załącznik do uchwały Senatu PW nr 85/XLVI/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. (w załączeniu)
 2. Wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego: https://rekrutacja.pw.edu.pl/ -> studia w języku polskim -> Studia podyplomowe -> stacjonarne i niestacjonarne -> Rejestracja na studia podyplomowe -> zarejestruj się -> wypełnić ankietę; w polu "Wybrane studia podyplomowe wybrać Wydział Inżynierii Produkcji i studia "Projektowanie w systemach CAD/CAM, oraz programowanie obrabiarek CNC".
 3. W przypadku gdy pełną odpłatność lub część kosztów uczestnictwa pokrywa pracodawca należy wypełnić - zobowiązanie (formularz_odplatnosci_2020.pdf w załączeniu).
 4. Proszę o wypełnienie dodatkowej ankiety w odniesieniu do studiów podyplomowych. Wydrukowaną ankietę należy załączyć do wydrukowanego wniosku zgłoszeniowego.
 5. Dostarczenie do ZAOiOS ITW wypełnionego i podpisanego wniosku o przyjęcie na studia, ankiety uzupełniającej, odpisu dyplomu ukończenia studiów oraz jeśli firma pokrywa część kosztów to również zobowiązania firmy. Dokumenty należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres:

  Instytut Technik Wytwarzania
  Wydział Inżynierii Produkcji
  Politechnika Warszawska
  ZAiOS
  Studia podyplomowe CAD/CAM/CNC
  ul. Narbutta 86 pok. 107
  02-524 Warszawa

 6. Rozmowa kwalifikacyjna – ma na celu określenie wiedzy i doświadczenia kandydata. Od wyniku rozmowy zależne jest przyjęcie danej osoby na studia – ma ona na celu utrzymanie wysokiego poziomu zajęć.
 7. Podpisanie umowy edukacyjnej określającej prawa i zobowiązania studenta i uczelni.
 8. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia (drogą elektroniczną) należy dokonać wpłaty I raty przed rozpoczęciem się zajęć (dane w potwierdzeniu przyjęcia). Dopiero po tym wystawiana jest FA VAT. Do firm wysyłana jest FA proforma jako podstawa do wpłaty. Odpłatność podzielona jest na 2 równe raty po 4000,00 zł, płatne przed rozpoczęciem się semestru (sem.I - luty/marzec i sem.II - wrzesień). Każdą z wpłat zgodnie z zarządzeniem Dziekana WIP nr 10/2019 należy wpłacić przez rozpoczęciem się zajęć (I rata przed 29.02.2020), II po przerwie wakacyjnej (15.09.2020).
Grupy i ich liczebność

Na studia przyjmowane są osoby spełniające postawione wymagania, mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu prowadzonych zajęć. Ze względu organizacyjnych możliwe są następujące opcje organizacji grup:

 • jedna grupa - liczba uczestników 12-14 osób,
 • dwie grupy - liczba uczestników w jednej grupie maks. 12 osób.

Podział na grupy przeprowadzany jest podczas pierwszego wspólnego spotkania organizacyjnego i wykładowego. O uruchomieniu 1 lub 2 grup decyduje liczba przyjętych uczestników spełniających stawiane wymagania.

Z dodatkowymi pytaniami proszę kontaktować się z dr inż. Radosławem Morkiem (radoslaw.morek'at'pw.edu.pl), tel. 22 234 8206 lub +48 698 912 150.