Obrony doktorskie spoza Wydziału

Terminarz przeprowadzanych obron rozpraw doktorskich spoza Wydziału

 

Nr Data i miejsce obrony,
odnośnik do BW PW
Doktorant / Promotor /  Tytuł rozprawy Pliki (zawiadomienie, streszczenie, recenzje)
1.

19.09.2019 godz.11.00

sala 129 Gmach Nowej Technologii

Doktorant: mgr inż. Małgorzata Zakrzewska

Promotor: prof. dr hab inż. Halina Podsiadło

Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek Hamerliński

Tytuł rozprawy: Wpływ dodatków modyfikujących współczynnik tarcia we fleksograficznych farbach rozpuszczalnikowych na jakość nadruków dla wybranych podłoży z tworzyw sztucznych

Recenzja dr hab.Wojciech Fabianowski

Recenzja prof. Marian Żenkiewicz

Streszczenie pracy mgr inż. Małgorzaty Zakrzewskiej

2.  

Doktorant:

Promotor:

Tytuł rozprawy:

 

 
3.  

Doktorant:

Promotor:

Tytuł rozprawy: