Inżynieria produkcji w poligrafii

Zakład Technologii Poligraficznych realizuje cykl studiów podyplomowych pod nazwą „Inżynieria produkcji w poligrafii”. Celem studiów podyplomowych jest uzupełnienie wiedzy oraz podniesienie kwalifikacji pracowników zakładów poligraficznych.

Słuchacze poznają zagadnienia związane z większością etapów technologicznych towarzyszących produkcji poligraficznej – poczynając od komputerowego przygotowania materiału wydawniczego, a kończąc na etapach introligatorskich i procesach logistycznych.

Oprócz zajęć wykładowych prowadzone są zajęcia ćwiczeniowe, które dają możliwość zyskania praktycznych umiejętności cenionych na rynku pracy.

Czas trwania: październik - czerwiec (dwa semestry, 12 zjazdów, 162 godziny).

Zasady naboru: nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń

Terminy zgłoszeń: od 1 czerwca do 22 września 2017 r.

 
Rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem strony internetowej:
https://rekrutacja.pw.edu.pl/
(Studia podyplomowe / Wydział Inżynierii Produkcji / Inżynieria produkcji w poligrafii)
oraz telefonicznie: (22) 831-09-53;  (22) 234-33-66

Kandydaci na Studia proszeni są o:

  1. Wypełnienie Wniosku o przyjęcie na Studia Podyplomowe,
  2. Sporządzenie kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych - xero,
  3. Przygotowanie zdjęcia legitymacyjnego w formacie 35 x 45 mm potrzebnego do zamieszczenia w Indeksie Słuchacza,
  4. Przesłanie wyżej określonych dokumentów do Sekretariatu Zakładu Technologii Poligraficznych (dane kontaktowe poniżej) drogą pocztową lub mailową

 

Kontakt:

Sekretariat:
Aleksandra Krulikowska
tel. (22) 831-09-53, (22) 234-33-77
e-mail: a.krulikowska@wip.pw.edu.pl

Karolina Kurkowska
e-mail: k.kurkowska@wip.pw.edu.pl

Księgowość
Małgorzata Lewin 
tel. (22) 234-83-63

Więcej informacji na stronie: https://wip.pw.edu.pl/poligrafia/Studenci2/Studia-Podyplomowe