Komplet dokumentów do zaliczenia praktyk

Zarządzenie nr 45 /2021 Rektora PW dot. praktyk studenckich

Zarządzenia nr 45 /2021 Rektora PW z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania praktyk studenckich oraz wzorów nowych dokumentów - załączniki:

  1. Regulamin organizacji i finansowania praktyk studenckich
  2. Porozumienie wraz z klauzulą informacyjną: (1) Uczelni dla Uczestnika praktyk, (2) Uczelni dla Podmiotu zewnętrznego, (3) Podmiotu zewnętrznego
  3. Skierowanie i Zaświadczenie o odbyciu praktyki
  4. Sprawozdanie z przebiegu praktyk studenckich

Pobierz plik (pdf, 225,95 kB)

Regulamin praktyk

Pobierz plik (doc, 124,50 kB)

Porozumienie

Pobierz plik (doc, 86,00 kB)

Skierowanie i zaświadczenie

Pobierz plik (doc, 47,50 kB)

Sprawozdanie

Pobierz plik (doc, 55,50 kB)

Podanie o zaliczenie praktyk

Pobierz plik (doc, 38,00 kB)

Program praktyk

Pobierz plik (docx, 28,11 kB)

Deklaracja Firmy dot. umieszczenia w Uczelnianej Bazie Pracodawców

Pobierz plik (pdf, 216,94 kB)

Ankieta dla pracodawcy o przebiegu praktyk

Pobierz plik (pdf, 104,51 kB)

Ankieta studenta o praktyce zawodowej / dyplomowej

Pobierz plik (pdf, 111,81 kB)