Decyzje Dziekana MT

Decyzja nr 23/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 23/2023 Dziekana MT PW z dnia 15 września 2023 r. w sprawie zmiany użytkownika sali dydaktycznej nr 045 w Gmachu Starym Technologicznym

Pobierz plik (pdf, 77,70 kB)

Decyzja nr 22/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 22/2023 Dziekana MT PW z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dotyczącej „Dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego".

Pobierz plik (pdf, 62,79 kB)

Decyzja nr 21/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 21/2023 Dziekana MT PW z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej"

Pobierz plik (pdf, 96,39 kB)

Decyzja nr 20/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 20/2023 Dziekana MT PW z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zastępstwa podczas nieobecności dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Pobierz plik (pdf, 36,30 kB)

Decyzja nr 19/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 19/2023 Dziekana MT PW z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie zastępstwa podczas nieobecności dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Pobierz plik (pdf, 38,40 kB)

Decyzja nr 18/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 18/2023 Dziekana MT PW z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „Narzędziowe oprzyrządowanie technologiczne do operacji ECAP i procesów wspomagających"

Pobierz plik (pdf, 60,71 kB)

Decyzja nr 17/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 17/2023 Dziekana MT PW z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „Usługę szkoleniową z zakresu systemów informatycznych: Digital Marketing PRO oraz Event Storming"

Pobierz plik (pdf, 61,84 kB)

Decyzja nr 16/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 16/2023 Dziekana MT PW z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia „godzin dziekańskich" na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PW w dniu 16 maja 2023 r. (wtorek) od godz. 11:00 do godz. 14:00 dla studentów w/w Wydziału

Pobierz plik (pdf, 29,45 kB)

Decyzja nr 15/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 15/2023 Dziekana MT PW z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia „godzin dziekańskich" na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PW w dniu 18 maja 2023 r. (czwartek) od godz. 14:00 dla studentów w/w Wydziału

Pobierz plik (pdf, 25,96 kB)

Decyzja nr 14/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 14/2023 Dziekana MT PW z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie powołania Koordynatora wdrażania rozliczania godzin dydaktycznych w systemie USOS na Wydziale Mechanicznym Technologicznym PW

Pobierz plik (pdf, 75,93 kB)

Decyzja nr 13/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 13/2023 Dziekana MT PW z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji do uszeregowania wniosków w ramach programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy 2023" z Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Pobierz plik (pdf, 25,17 kB)

Decyzja nr 12/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 12/2023 Dziekana MT PW z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zastępstwa podczas nieobecności dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Pobierz plik (pdf, 37,74 kB)

Decyzja nr 11/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 11/2023 Dziekana MT PW z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej".

Pobierz plik (pdf, 65,52 kB)

Decyzja nr 10/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 10/2023 Dziekana MT PW z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dotyczącej „Tor pomiarowy do układów sterowania i monitorowania ruchu stanowiska badawczego"

Pobierz plik (pdf, 68,88 kB)

Decyzja nr 9/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 9/2023 Dziekana MT PW z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dotyczącej ,,Dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego"

Pobierz plik (pdf, 120,85 kB)

Decyzja nr 8/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 8/2023 Dziekana MT PW z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dotyczącej „Dostawy i uruchomienia drukarki do wytwarzania, metodą przetapiania laserowego, trójwymiarowych obiektów z proszku metali i kompozytów ceramika-metal"

Pobierz plik (pdf, 70,05 kB)

Decyzja nr 7/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 7/2023 Dziekana MT PW z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie komisyjnej weryfikacji efektów uczenia się z modułu w ramach przedmiotu Inżynierskie programy obliczeniowe

Pobierz plik (pdf, 356,79 kB)

Decyzja nr 6/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 6/2023 Dziekana MT PW z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zastępstwa podczas nieobecności dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Pobierz plik (pdf, 26,10 kB)

Decyzja nr 5/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 5/2023 Dziekana MT PW z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zastępstwa podczas nieobecności dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego

Pobierz plik (pdf, 26,57 kB)

Decyzja nr 4/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 4/2023 Dziekana MT PW z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniająca decyzję nr 9/2020 Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego PW w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. Bezpieczeństwa i higieny Pracy i Nauki

Pobierz plik (pdf, 31,89 kB)

Decyzja nr 3/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 3/2023 Dziekana MT PW z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „dostawę mebli biurowych" na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 60,27 kB)

Decyzja nr 2/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 2/2023 Dziekana MT PW z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „okresową konserwację urządzeń transportu bliskiego w budynkach Wydziału Mechanicznego Technologicznego"

Pobierz plik (pdf, 64,60 kB)

Decyzja nr 1/2023 Dziekana MT PW

Decyzja nr 1/2023 Dziekana MT PW z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Wydziałowego Koordynatora wdrożenia rozliczania godzin dydaktycznych w systemie USOS

Pobierz plik (pdf, 30,06 kB)

Decyzja nr 31/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 31/2022 Dziekana MT PW z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na „stanowisko współpracującego robota przemysłowego wraz z układem sterowania i oprogramowaniem symulacyjnym" na potrzeby Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej

Pobierz plik (pdf, 69,56 kB)

Decyzja nr 30/2022 Dziekana MT PW

Decyzja nr 30/2022 Dziekana MT PW z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia opiekunów kierunków kształcenia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym w roku akademickim 2022/2023

Pobierz plik (pdf, 32,65 kB)