Zdalne zajęcia dla XV edycji studiów podyplomowych CAD/CAM/CNC

office-365-zdalne-nuaczanie-pw

Pandemia choroby COVID-19 wywoływanej koronawirusem SARS-CoV-2 znacząco wpłynęła na funkcjonowanie wielu podmiotów, w tym szkół i uczelni wyższych. Dziś w celu zapewnienia ciągłości procesu dydaktycznego tam gdzie to jest możliwe wdrażane jest nauczanie zdalne - wykłady i ćwiczenia. 

W związku z Zajęcia zostały zawieszone od 12 marca do 14 kwietnia na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia, licencjackich, inżynierskich i magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych, a także w szkołach doktorskich oraz w ramach studiów podyplomowych. Wyjątek stanowią zajęcia zdalne. Od 23 marca prowadzone są zajęcia zdalne, które zostały uprzednio zgłoszone.

Jako Politechnika Warszawska posiadamy szereg narzędzi umożliwiających prowadzenie zajęć zdalnie (e-learning). W ramach studiów podyplomowych CAD/CAM/CNC staramy się wdrożyć zdalne zajęcia z użyciem aplikacji Teams w ramach MS Office 365.  Wszyscy studenci studiów podyplomowych powinni w czasie trwania studiów podyplomowych mają dostęp do wersji edukacyjnej MS Office 365. Obecnie trwają testy tego rozwiązania, a prowadzących zajęcia przygotowują się do ich przeprowadzenia. Sukces tego przedsięwzięcia ułatwi nadrobienie części zajęć w późniejszym terminie.