Stypendium rektora dla najlepszych studentów - wstępny ranking

Stypendium rektora dla najlepszych studentów – średnie ocen przeliczone komisyjnie

Poniżej znajduję się wstępny ranking średnich ocen oraz osiągnięć sportowych, naukowych, artystycznych (wg kierunków studiów, z podziałem na studia I i II stopnia). Część osób musi wyjaśnić dane lub uzupełnić wniosek.

AiRPP I st. / AiRPP II st. / GPEM / MiBM I st. / MiBM II st. /

PiP I st. / PiP II st. / ZiIP I st. / ZiIP II st. / matura olimpiada

Wszelkie niejasności prosimy kierować na piśmie na adres dziekanat.soc.mt@pw.edu.pl lub osobiście w NT 127 do 28.10.2022 r. Po tym terminie nie będzie możliwe dokonywanie zmian w rankingu.