Rada Doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów jest organem wykonawczym Samorządu Doktorantów WIP PW. Samorząd ten tworzą wszyscy doktoranci Wydziału. W praktyce Rada reprezentuje Społeczność doktorantów Wydziału na Wydziale i poza nim, a także koordynuje realizację (najczęściej będąc faktycznym wykonawcą) ważnych projektów dla tej Społeczności.

Skład Rady Doktorantów Wydziału Inżynierii Produkcji

 1. Kamila Buziak
   Przewodnicząca Wydziałowej RD
 2. Piotr Szymon Nawrocki 
  Członek Wydziałowej RD
 3. Karolina Łukasik
  Członkini Wydziałowej RD
 4. Emilia Błońska                                                                                                                                                                                                                                                    Członkini Wydziałowej RD
 5. Daniel Jan Kowalski
  Członek Wydziałowej RD